Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors
Search in posts
Search in pages

En skymt av ljus

Småföretagarnas Riksförbund har noterat att det lagts en moderat motion till Riksdagen om att man bör se över nivån på arbetsgivaravgifterna för småföretag. Det är dock ingen motion om sänkning utan snarare ett uttalande om en ambition i den riktningen.

Man hänvisar till en rad utredningar som visar att, som SFR många gånger sagt, de minsta företagarna kan och vill men vågar inte anställa eftersom kostnaderna och riskerna är för höga. Att moderaterna äntligen noterat detta är i sig ett stort steg i rätt riktning. Visserligen skriver man i motionen lite vagt att: ”det finns ett flertal studier som verifierar tesen att en sänkning av denna skatterelaterade börda ger positiva sysselsättningseffekter” men man vågar tydligen inte tro på det helt. En ”tes” är ju ingen sanning utan något som möjligen kan vara sant.

 

Motionen säger alltså. ”Regeringen bör därför, när de offentliga finanserna så tillåter, se över nivån relaterad till arbetsgivaravgifter på lönesummor upp till en miljon kronor”. Villkorat liksom tidigare med hänvisning till statsfinanserna. Varför kan man inte inse att för en småföretagare med 1-2 anställda skulle, som SFR kräver, en halvering av arbetsgivaravgiften kunna betyda en så stor skillnad i lönsamhet att man skulle få råd och kanske våga anställa.

 

I motionen nämns naturligtvis inte några procenttal på hur mycket arbetsgivaravgifterna eventuellt skall sänkas, däremot att sänkningen skulle gälla för lönesummor upp till 1 miljon. Om man nöjer sig med att återskapa det generella avdrag på 5 % som togs bort när Alliansen tog över 2006 är det smått larvigt och bara en ångerfull gest. SFR kräver sänkning till 15 % vilket skulle innebära c:a 150 000 extra i kassan för företagen. Mycket pengar för de minsta vilket kan tänkas initiera nyanställningar. SFR menar att de miljarder detta skulle kosta snabbt skulle kunna räknas hem av staten genom fler nyanställningar och lägre arbetslöshet. Det är väl dit vi gemensamt strävar?

 

Arbetsgivaravgifternas storlek är dock bara en faktor som påverkar småföretagarnas vilja att anställa. Ekonomiskt skulle en rejäl sänkning säkert ge möjligheter men det finns mycket mer som bromsar. Enligt många källor utgör arbetsgivarnas sjuklöneansvar den näst störta orsaken till att man inte vågar anställa. Andra hinder är svårigheten att hitta rätt personer (det är en utbredd uppfattning bland småföretagare att Arbetsförmedlingen inte gör sitt jobb), och en mycket besvärande byråkrati med massor av pappersarbete.

SFR ser emellertid denna motion som en skymt av ljus i en tunnel som är mycket lång och mörk. Vi väntar med spänning på vad som kan tänkas ske framöver. Det borde med tanke på vad som sades i de rödgrönas skuggbudget inte bli svårt att i Riksdagen enas om några smulor till småföretagarna. Moderaterna har nog hittat ännu en fråga som det går att förhandla med ”de nya” fristående sossarna om.

 

För ytterligare information kontakta:
Leif Svensson
Förbundsordförande
E-post: leif.svensson@smaforetagarna.eu
Telefon; 042 – 34 28 50

Kontakta oss

Småföretagarnas Riksförbund
E-post: info@smaforetagarna.se
Telefon: 042-342850
Fakturafrågor/medlemstjänst: 0200-380370
E-post: faktura@smaforetagarna.eu

NYHETSBREV

Vill du ha vårt nyhetsbrev? Skriv in din mail nedan!

Rulla till toppen