En tuff uppstickare

“Vår uppgift som intresseorganisation är att företräda företagen gentemot våra politiker.  Vi anser att de nuvarande organisationerna inte tagit den uppgiften på allvar, hävdar Leif Svensson, ordförande i Småföretagarnas Riksförbund,”

De organisationer som i dag säger sig verka för företagens bästa, ifrågasätter inte politiska beslut tillräckligt kraftfullt. Vi ser som vår uppgift att vara en tuff uppstickare som inte räds att säga sanningen, sa Leif Svensson i lördags när han talade vid årsstämman i Örebro inför medlemmarna

Småföretagarnas Riksförbund har idag medlemmar från hela landet. Medlemmarna har utryckt en stor besvikelse över hur den borgliga regeringen hukat sig då främst  i frågan om kollektivavtal.
– Att vi har en regering som inte kan se den uppenbara faran med att låta kollektivavtalen leva kvar, är för oss en gåta, säger Leif Svensson.

Småföretagarnas Riksförbund vill bl.a. riva upp nuvarande LAS. Förbundet presenterar även ett förslag när det gäller arbetsmarknaden, där de vill se en öppnare marknad, för både företag och sökande, i linje med danskarnas”Flexi”.

– I dagens Sverige är det ungdomarna som är de stora förlorarna. De har stora svårigheter att få en anställning i våra företag. I dag ser företagen en anställning som ett stort risktagande istället för en möjlighet och  det här måste vi ändra på, avslutar Leif Svensson.

För ytterligare information kontakta:

Leif Svensson, ordförande
Telefon: 0733-177000
E-post: leif.svensson@smaforetagarna.eu

Kontakta oss

Småföretagarnas Riksförbund
E-post: info@smaforetagarna.se
Telefon: 042-342850
Fakturafrågor/medlemstjänst: 0200-380370
E-post: faktura@smaforetagarna.eu

NYHETSBREV

Vill du ha vårt nyhetsbrev? Skriv in din mail nedan!

Scroll to Top