Endast två positiva till försäljning av alkohol

Den av regeringen tillsatta utredningen om gårdsförsäljning av alkohol, har varit kontroversiell redan från början när den tillsattes i december förra året. Tanken bakom förslaget är den att om man skulle tillåta gårdsförsäljning, skulle det kunna bli en satsning som kunde stärka turismen och skapa nya arbetstillfällen på landet, inte minst utanför storstäderna.

Småföretagarnas Riksförbund som vill värna om alla småföretagare, inte minst de som är verksamma inom lantbruk och skogsbruk, anser att det är märkligt att endast två statliga verk hittills ställt sig positiva till denna nya möjlighet. Jordbruksverket och Konkurrensverket.

Det är väl ganska uppenbart att en satsning på gårdsförsäljning, vilken är vanlig i andra länder, skulle öka turistströmmen och sysselsättningen ute på landet. Men det är nu tydligen återigen det gamla systembolagsmonopolet som spökar.

Bakgrunden är den att landsbygdsminister Eskil Erlandsson vill satsa på glesbygden genom att göra om en del av den till det nya ”matlandet” Sverige.

Systembolaget och Brottsförebyggande Rådet avstyrker emellertid båda förslaget med motiveringen att gårdsförsäljning oundvikligen skulle komma att innehålla visst mått av marknadsföring av alkoholdrycker, vilket är oförenligt med den svenska alkoholpolitiken. Verken argumenterar sedan för att gårdsförsäljning skulle öppna dörren även för utländska tillverkare som saknar koppling till lokalproduktionen. Förslaget skulle slutligen strida mot tanken på att det svenska detaljhandelsmonopolet är till för att om möjligt försöka begränsa vinstintresset i branschen.

Förbundets uppfattning är att man måste värna om småföretagarna på landsbygden och deras anställda. I framtiden kommer det att bli ännu svårare att bevara en levande glesbygd om alla vill flytta in till städerna. Gårdsförsäljning av till exempel vin, skulle säkert kunna öppna dörrarna för mindre producenter som annars kan ha svårt att få avsättning för sina produkter. Det finns redan idag vissa områden i Sverige till exempel i Bergslagen där man bildat olika kluster för tillverkning av ost och andra livsmedel. En försäljning av ett lokalproducerat vin skulle kunna vara ett bra komplement till denna.

Att förslaget skulle vara ett brott mot att statliga monopolet om möjligt ska försöka begränsa vinstintresset i branschen har inte längre någon bärighet. Frågan är om inte det svenska detaljhandelsmonopolet på sikt har spelat ut sin roll. Inom EU bör alla branscher ha möjlighet att konkurrera på lika villkor.

Systembolagsmonopolets vara eller inte vara, är dessutom en större fråga som får avgöras i ett annat sammanhang. Många svenskar handlar ju idag stora mängder alkohol under resor utomlands och dessa påverkas inte av detaljhandels-monopolets syften.

Förbundets uppfattning är sammanfattningsvis att man bör tillåta gårdsförsäljning av alkohol åtminstone på prov under en tid och sedan göra en utvärdering av konsekvenserna av denna. Om inga negativa konsekvenser uppkommer, har man ju i alla fall lyckats hitta en ny näringsgren för landsbygdens folk.

 

 

För ytterligare information kontakta:

Leif Svensson
Förbundsordförande
E-post: leif.svensson@smaforetagarna.eu
Vxl;  042 – 34 28 50
På hemsidan; www.smaforetagarna.se

Kontakta oss

Småföretagarnas Riksförbund
E-post: info@smaforetagarna.se
Telefon: 042-342850
Fakturafrågor/medlemstjänst: 0200-380370
E-post: faktura@smaforetagarna.eu

NYHETSBREV

Vill du ha vårt nyhetsbrev? Skriv in din mail nedan!

Scroll to Top