Fokusering på småföretagen – Centern har lyssnat

I en debattartikel i DN i dag säger Annie Lööf ordagrant: ” måste vi fokusera på dem som skapar jobben: småföretagarna”. Meningen skulle kunna vara hämtad från de många debattartiklar vi i Småföretagarnas Riksförbund skrivit om detta under senare år. Vi har med stor envishet hävdat att bästa sättet att få fart på Svensk ekonomi är att göra det enklare, billigare och mindre riskabelt att starta och driva småföretag. Äntligen tycks det finnas politiker inom Alliansen som lyssnat. Frågan är nu om detta utspel är Centerns eget eller det är bredare sanktionerat. Om Moderaterna är med på detta är det ett stort trendbrott.

”Därför behövs nu ett nytt paket som tar ansvar för jobben” skriver Näringsministern och tar upp ett antal punkter som vi, som närmast berörda, vill kommentera.

 

  1. Skapa fler lärlingsplatser till introduktionslöner.

Vi har länge hävdat att de elever som redan in grundskolan visat sig mindre intresserade eller lämpade för teoretiska studier skall ha möjlighet till 100 % arbetsplatsförlagd lärlingsutbildning med kraftigt reducerad ingångslön för att kunna få en möjlighet att etablera sig på arbetsmarknaden. Socialdemokraternas förslag om förlängd skolplikt upp till och med gymnasiet är helt galet och kommer bara att förvärra utslagningen av en del av våra ungdomar. Vi har just satt i gång en noggrann genomgång av hur lärlingssystemen fungerar i länder med lägre ungdomsarbetslöshet än i Sverige och vi är övertygade om att detta skall ge oss ytterligare råg i ryggen i vår uppfattning att ett Svenskt välfungerande lärlingssystem skulle gynna landet och framför allt våra ungdomar.

 

  1. Effektivisera Arbetsförmedlingen.

Alla försök i den riktningen har hittills kapitalt misslyckats. Denna koloss har en gammalmodig struktur som har svårt att fungera i dagens samhälle där helt andra grepp än de traditionella behöver användas. Vi menar att det är dags att privatisera eller konkurrensutsätta denna institution. Det finns goda skäl till att som Lööf skriver ”endast ett av sexton småföretag använder sig av Arbetsförmedlingen för att rekrytera”.

 

  1. Sänk arbetsgivaravgifterna.

Detta är självfallet en av våra huvudfrågor. Arbetsgivaravgifterna är en direkt skatt på arbete och stora delar av denna går direkt in i statens kassa utan att det ger företagen något i gengäld. Lööf ger inte i sin debattartikel några siffror men har hon, som vi har anledning att tro, även här lyssnat på oss och inte på tjänstemännen i hennes omgivning vore ett bra sätt att halvera avgifterna upp till en viss lönesumma som start (kanske 1miljon). Det skulle gynna småföretagen men ändå vara generellt.

 

  1. Slopa ansvaret för andra sjuklöneveckan för småföretag.

Det är bra att denna fråga tas upp men här har Centern verkligen räknat fel även om de har räknat rätt. Socialdemokraterna kom med samma förslag nyligen som vi kapitalt sågade. Att bara omfatta andra sjuklöneveckan är inte bara betydelselöst men även lite fegt. Det innebär att bara 10-15 % av företagens kostnader för sjuklöneansvaret tas bort vilket har mycket liten betydelse i sammanhanget. Största delen av kostnaden är kvar liksom alla risker för småföretagen att nyanställa. Inte minst anställning av personer med en ofördelaktig sjukdomshistoria. Förslaget Lööf ger är inte riktat mot den grupp man avser. Vid en storlek på kring 50 anställda har företagen redan möjlighet att med hjälp av statistik räkna in sjuklönekostnaderna i sina kalkyler och gardera sig. Gränsen bör gå vi 10 anställda och hela sjuklöneansvaret bör tas bort för dessa för att nå den effekt vi visat på i flera enkäter. 60 -70 % av de som svarat säger att de skulle nyanställa eller troligen nyanställa om sjuklöneansvaret togs bort. Centerns förslag verkar mer vara ägnat att vara billigt för statskassan (0,7 miljarder) än att vara en effektiv och offensiv åtgärd för att bromsa den ökande arbetslösheten. Har man talat med Borg kanske. Jämför till exempel med kostnaden för att sänka bolagsskatten. Just i dagarna presenterar storbankerna sina jättevinster och ökande utdelningar till aktieägarna. Det beräknas att bankernas vinster har öka med runt 4 miljarder på grund av bolagsskattesänkningen. Den åtgärden har inte och kommer inte att generera några jobb. Vinstökningspengarna till bankerna hade nästan varit tillräckliga för att i stället ta bort hela sjuklönekostnaden för de små företagen.

I grunden är vi småföretagare mycket glada för att dessa frågor väcks och hoppas på att de får ett brett genomslag. Vi vet att många av de mindre partierna tycker som vi och kommit med olika förslag i rätt riktning men kanske det kan bli allvar av det hela över hela linjen.

Kontakta oss

Småföretagarnas Riksförbund
E-post: info@smaforetagarna.se
Telefon: 042-342850
Fakturafrågor/medlemstjänst: 0200-380370
E-post: faktura@smaforetagarna.eu

NYHETSBREV

Vill du ha vårt nyhetsbrev? Skriv in din mail nedan!

Rulla till toppen