Folkpartiet-LAS-Flexicurity

 Jan Björklund sitter kvar oomstridd. Partistyrelsen fick på tafsen i skattefrågan som de ansåg vara den viktigaste på Folkpartiets landsmöte i helgen som gått.

Det hände mycket i Karlstad och Småföretagarnas Riksförbund har precis efter stängningsdags plockat ut de två frågor som mest berör småföretagna och som något stärker vår tro på att det trots allt finns politiker som vet lite om vad det handlar om.

Turordningsreglerna i LAS har SFR sedan sin tillblivelse ägnat mycket uppmärksamhet åt och kritiserat kraftigt. Folkpartiet tog på landsmötet beslut om att verka för reformering av dessa. Noteras bör att man inte vill skrota LAS eller ens turordningsreglerna utan reformera. De säger att de bör grundas mer på den anställdes kompetens i stället för anställningstid.

Folkpartiet vill skapa en liberal och modern arbetsmarknadslagstiftning som är anpassad till 2000-talets behov och inte efter 1950-talets. Arbetsmarknaden behöver bli mer dynamisk (varför inte säga rörlig). Arbetslivet ser inte ut som förr då alla i princip var mer eller mindre utbytbara mot varandra. Människor har olika kompetenser och det specifika kunnandet är mycket mer avgörande för hur en person passar in i sitt jobb. LAS med sina turordningsregler skapades för helt andra förhållanden än de som råder i dag och i framtiden.

Med sådana motiveringar är det, enligt SFR, lite som att tassa på tå runt het gröt när man inte vågar säga rakt ut att LAS och turordningsreglerna bör tas bort och låta arbetsmarknadens parter sköta frågorna.

Flexicurity enligt dansk modell beskrev och förordade SFR i en rapport från april 2010. Vi skrev då att dansk flexicurity präglas av:

Stor flexibilitet och lite reglering av arbetsgivarens möjlighet att avskeda personal kombinerat med en stor trygghet i ersättningarna vid arbetslöshet gör att båda parter känner sig trygga med systemet.

Företagen vågar anställa folk eftersom de kan avskeda snabbt och enkelt om man gör ett felval. Det blir därmed också en större ”rotation” på arbetsmarknaden vilket innebär att det blir fler jobb i omlopp hela tiden.

Arbetstagaren har en säkerhet i en god arbetslöshetsersättning och det är lättare att prova på och få nytt jobb eftersom det är fler jobb i omlopp.

Några regler för uppsägning likt det svenska LAS finns inte. I de fall där ”sist in först ut” förekommer beror det i allmänhet på att den med längre anställningstid är mer erfaren och kunnig.

Beslutet på Folkpartistämman att förespråka en dansk flexicuritymodell talar alltså till viss del emot oviljan och rädslan att peta för mycket i LAS. I Danmark finns ingen LAS. Där sköts det hela på ett smidigare och bättre sätt.

SFR fortsätter granskningen av landsmötets beslut och återkommer med fler frågor som är intressanta för småföretagarna.

Kontakta oss

Småföretagarnas Riksförbund
E-post: info@smaforetagarna.se
Telefon: 042-342850
Fakturafrågor/medlemstjänst: 0200-380370
E-post: faktura@smaforetagarna.eu

NYHETSBREV

Vill du ha vårt nyhetsbrev? Skriv in din mail nedan!

Scroll to Top