Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors
Search in posts
Search in pages

För tidig räntehöjning

Riksbankens förväntade räntehöjning nu på torsdag kommer att bli jobbig för mängder av småföretagare av vilka tiotusentals är högt belånade. Samtidigt drabbar räntehöjningen flera mycket viktig kundkretsar för småföretagen bland annat villaägare och bostadsrättsinnehavare.

Konjunkturvändningen är definitivt inte säkerställd och inte heller så tydlig att Riksbanken redan nu bör höja räntan.
I dagarna varnar Nobelpristagaren Paul Krugman för att världen står inför en stor depression. Han gör det i ett läge där ett stort antal viktiga industriländer planerar stora åtstramningar i sina ekonomier i syfte att reducera sina budgetunderskott. För närvarande råder en osedvanligt stor osäkerhet om den internationella utvecklingen.
På hemmaplan kan vi inte glädjas åt stigande sysselsättning. De tendenser vi hittills sett till förstärkningar i den inhemska ekonomin är ojämna.
Såväl det internationella som det inhemska ekonomiska läget talar således för att
avvakta ytterligare några månader med att höja räntan. Det  är rekommendationen från Småföretagens Riksförbund i förhoppningen om att konjunkturtendensen då är tydligare.
Att höja nu är att riskera att blåsa ut den lilla flämtande och fladdrande konjunkturlåga som synes på sina håll.

Småföretagarnas Riksförbund
Leif Svensson
Förbundsordförande

För ytterligare information kontakta:
Leif Svensson
Förbundsordförande
E-post: leif.svensson@smaforetagarna.eu   Telefon; 042 – 34 28 50

Kontakta oss

Småföretagarnas Riksförbund
E-post: info@smaforetagarna.se
Telefon: 042-342850
Fakturafrågor/medlemstjänst: 0200-380370
E-post: faktura@smaforetagarna.eu

NYHETSBREV

Vill du ha vårt nyhetsbrev? Skriv in din mail nedan!

Rulla till toppen