Företagare är landets mest arbetsamma grupp

”Företagarna jobbar till och med 14 procent mer än anställda chefer. Till skillnad från chefer är dock företagare långtifrån välbärgade”, skriver Erik Sjölander och Leíf Svensson på Småföretagarnas riksförbund.

En genomsnittliga anställd arbetar 30,3 timmar per vecka. Detta är snittet för samtliga som jobbar, heltid och deltid, under årets alla veckor. Det visar en ny studie av Småföretagarnas Riksförbund.

De som driver egna företag arbetar däremot hela 38,2 timmar per vecka. Det innebär att företagare arbetar en hel arbetsdag mer varje vecka under året. Den höga arbetsbördan leder till att många som driver eget inte hinner ta ut någon egentlig semester.

Politiker från höger till vänster förväntar sig att företagarna bidrar med jobben och tillväxten. Men Alliansen lyckades inte med att underlätta vardagen för Sveriges hårdast arbetande grupp, samtidigt som den sittande regeringen knappt intresserar sig för frågan.

Kartläggningen talar sitt tydliga språk: företagare är vårt lands mest arbetsamma grupp. Den genomsnittliga företagaren i Sverige arbetar 38 procent fler timmar än arbetare med lägre utbildning, 30 procent mer än olika grupper av tjänstemän och 27 procent mer än facklärda arbetare.

Företagarna jobbar till och med 14 procent mer än anställda chefer. Till skillnad från chefer är dock företagare långtifrån välbärgade.

Sedan början av 1990-talet har företagares inkomster börjat komma ikapp anställdas. Enligt den senaste statistiken tjänar egenanställda i genomsnitt runt 17 700 kronor per månad, jämfört med 21 400 kronor för förvärvsarbetande. Företagare har dessutom betydligt mer osäkra inkomster.

Noggranna studier av familjers konsumtion bekräftar att företagare ofta offrar sin fritid för jobbet, utan att ha särskilt höga inkomster. En viktig anledning är att de som driver eget inte bara sköter sitt dagliga arbete.

Deras tid går också åt att administrera en rad krav från olika myndigheter. För två år sedan konstaterade Annie Lööf: ”I dag tvingas företag lämna in över 90 miljoner blanketter till över 70 olika myndigheter.

Det är en ohållbar blankettflod som tar tid och pengar från produktiv verksamhet.” Den förra näringsministern hade goda ambitioner, men kan tyvärr inte skryta med att ha uppnått tydlig förbättring.

En undersökning som genomfördes i förra året visar att tolv procent av företagarna anser att det blivit enklare att driva företag jämfört med fyra år tidigare. Hela 29 procent menar å andra sidan att det blivit svårare.

Enligt OECD:s projekt Doing Business behöver ett representativt medelstort företag i Sverige spendera 122 timmar per år enbart för att hantera det pappersarbete som krävs för enbart skatteinbetalning.

Kombinationen hög arbetsbörda och relativt begränsade inkomster leder till att företagande inte är den mest attraktiva sysslan i dagens Sverige.

Både vänster och höger i Sverige förväntar sig att företagen ska bidra med jobben, men ingen sida för en politik som kan främja den utvecklingen.

Frågan är om Stefan Löfvens regering kommer att verka för att realisera de regelförenklingar som Alliansen tidigare utlovade, men inte lyckades få till?

Tyvärr tycks såväl reformförslagen som intresset för att få till förändring lysa med sin frånvaro.

 

Klicka här för att komma till artikeln.

Kontakta oss

Småföretagarnas Riksförbund
E-post: info@smaforetagarna.se
Telefon: 042-342850
Fakturafrågor/medlemstjänst: 0200-380370
E-post: faktura@smaforetagarna.eu

NYHETSBREV

Vill du ha vårt nyhetsbrev? Skriv in din mail nedan!

Rulla till toppen