Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors
Search in posts
Search in pages

Frivillig revision i små företag?

Svenska politiker är mycket mer misstänksamma mot sina företagare än resten av EU. Dessutom innebär våra myndigheters arbetssätt att vissa reformer blir rena slag i luften. Den ”frivilliga revisionen” för mindre företag är ett tydligt exempel på detta.


Som ett led i arbetet att stimulera utvecklingen i Europa beslutade EU att minska regelbördan för småföretag. Ett led i detta var att tillåta medlemsländerna att utesluta små aktiebolag från lagstadgad revisionsplikt. Som små AB definierade EU att 2 av 3 av gränserna i tabellen nedan skulle gälla. Efter mycket möda och stort besvär kom Sverige fram till att även vi skulle få denna fördel november 2010. Naturligtvis inte med samma nivåer som resten av EU:s medlemsländer (tabellen nedan).

I en civilekonomuppsats från Stockholms universitet (Frivillig revision? J Andersson, J Andersson, C Daneryd, 2012) resoneras om effekter av reformen på svenska företag. Man konstaterar att ett år efter reformen hade fortfarande 86 % av de bolag som klarade gränsvärden för frivillig revision fortfarande kvar sin externa revisor. Det finns olika skäl till detta, men ett väsentligt motiv verkar utgöras av Skatteverkets kontrollbehov.  I rapporten formuleras det som att ”vi ser tendenser till att Skatteverket skapar ett tvingande beteende, vilket påvisar att det finns någon form av oskriven regel som kvarstår trots att lagkravet på revision inte längre finns.” Politikerna ville väl, men det blev tyvärr inte så mycket av det.

Frivillig revision i små företag?
Att ha en extern revisor i sitt företag kan vara till stor fördel för vissa företagare, men för en hel del upplevs det bara som ett onödigt krångel. Den trygghet man kan känna genom revisorns granskning kanske inte uppväger den ökade tid och kostnad det medför. Det kan också kännas otydligt och konkurrenssnedvridande när regeln gäller för små aktiebolag, men inte för handelsbolag, kommandit­bolag eller enskild firma. Det borde vara samma kostnader oberoende av vald företagsform.

Tillåt våra svenska företagare att få bestämma själva om de behöver revisor eller inte. Låt inte Skatteverket få sätta en kryssruta i deklarationen där man måste lämna uppgift om extern revisor använts eller ej. Tillåt dessutom oss att ha åtminstone gränsvärden för frivillig revision i paritet med flertalet länder inom EU.

Kontakta oss

Småföretagarnas Riksförbund
E-post: info@smaforetagarna.se
Telefon: 042-342850
Fakturafrågor/medlemstjänst: 0200-380370
E-post: faktura@smaforetagarna.eu

NYHETSBREV

Vill du ha vårt nyhetsbrev? Skriv in din mail nedan!

Rulla till toppen