Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors
Search in posts
Search in pages

Handlingsförlamad regering?

Efter en frustrerande valrörelse har vi nu ett valresultat som ingen vågar bedöma konsekvenserna av. I valrörelsen lyste företagarfrågorna i stort sett med sin frånvaro med undantag för en del utspel från Centern som blev till en ropandes röst i öknen.

Det enda verkligt skarpa inslaget i media var i Kvällsöppet i TV 4 där Erik Sjölander från Småföretagarnas Riksförbund med bravur ställde representanter från de båda blocken inför frågan vad de vill göra för småföretagarna. Svaren blev allmänt prat och inget konkret framkom.

 

Sverige har, som land, bäst av alla hämtat sig från den ekonomiska krisen vilket har präglat de två första kvartalen i år och tycks fortsätta även under det tredje kvartalet. De medelstora företagen har en god framtidstro och uppemot 50 % av dem har nyanställt under senaste sex månaderna. Bland småföretagarna är det emellertid bara runt 10 % som vågat nyanställa.  SFR menar att den osäkerhet, vad gäller småföretagens villkor för överlevnad och tillväxt, som råder är helt avgörande härvidlag. Inget av blocken utlovade i valrörelsen sådana förbättringar eller förenklingar som vore avgörande för framtidstron. Det mesta är begravt i utredningar eller villkorat med ”om statens ekonomi så tillåter”.

 

Det hela blir naturligtvis inte bättre av att vi nu tycks få en minoritetsregering som måste kryssa mellan blindskären i riksdagen för att få någonting uträttat. Detta ger säkerligen till resultat att kontroversiella frågor som rejält sänkta arbetsgivaravgifter, borttagandet av LAS för småföretag, slopandet av sjuklöneansvaret inte kommer att aktualiseras.

 

SFR kan inte förstå att kopplingen mellan småföretagens villkor och sysselsättningen inte framstår som självklar i svensk politik

Vilka är det som har möjlighet att skapa mängder av nya jobb?

Vilka kan få i gång sysselsättningen och ge de arbetslösa jobb?

Inom småföretagarsektorn finns en enorm potential, som ligger outnyttjad så länge villkoren för dessa företag inte förbättras kraftigt.

 

Företagsklimatet i Sverige måste bli en fråga som dryftas varje dag bland våra nu nyvalda politiker och inte en fråga som kanske ventileras under en valrörelse, vilket för övrigt knappast skedde under den nyss avslutade. Politikerna måste nu ta sitt ansvar och inte fortsätta att småträta över små frågor. RUT är bra och har gett många jobb. Likaså tror vi att en halvering av restaurangmomsen, en fråga vi för övrigt drivit hårt, har en jobbskapande effekt inom tjänstesektorn. Ta i stället tag i de stora frågorna som på ett avgörande sätt kan förändra företagsklimatet.

 

SFR vet att småföretagarna kan och vill anställa fler medarbetare, men vågar inte eftersom det är för stor ekonomisk risk.

 

 

 

För ytterligare information kontakta:

Leif Svensson
Förbundsordförande
E-post: leif.svensson@smaforetagarna.eu
Telefon; 042 – 34 28 50

Kontakta oss

Småföretagarnas Riksförbund
E-post: info@smaforetagarna.se
Telefon: 042-342850
Fakturafrågor/medlemstjänst: 0200-380370
E-post: faktura@smaforetagarna.eu

NYHETSBREV

Vill du ha vårt nyhetsbrev? Skriv in din mail nedan!

Rulla till toppen