Hjälp till småföretagen utan kostnad för staten

Småföretagarnas Riksförbund har tagit del av, studerat och är odelat positiv till Motion till riksdagen 2011/12: Fi245 av Lars-Axel Nordell (KD). Den handlar om att eventuellt ändra Kreditupplysningslagen (1973:1173) så att näringsidkare och fysiska personer blir likställda. Därmed skulle det bli betydligt svårare för utsändare av bluffakturor att få betalt. Det handlar om ca 1,2 miljarder per år.

Företag får i dag betalningsanmärkning redan vid ansökan om betalningsföreläggande oavsett om grunden i ansökan är riktig eller inte. Detta utnyttjas av de företag som sänder ut bluffakturor eftersom, framför allt, småföretag många gånger är rädda för att få en plump i protokollet. Det kan få stora konsekvenser för ett litet företag som är beroende av möjligheten att handla på kredit, skaffa ett telefonabonnemang, ingå ett hyresavtal, få tillgång till Internet med mera. I värsta fall kan verksamheten tvingas upphöra med förlorade arbetstillfällen som följd.

En ändrad lagstiftning som innebär att uppgift om betalningsförsummelse endast får lämnas ut när fallet är beslutat, registrerat eller åtgärdat av en myndighet skulle ge företagen möjlighet att bestrida kraven utan att riskera att automatiskt bli uthängd som dålig betalare under 5 år.

Företagen som sänder ut bluffakturor livnär sig på rädslan hos småföretagarna att få en betalningsanmärkning. Marknaden för dessa svindlare skulle troligen upphöra med en sådan lagändring.

SFR anser att motionen i ärendet är verkligt bra och riktig och hoppas på ett brett stöd i Riksdagen för densamma.

Kontakta oss

Småföretagarnas Riksförbund
E-post: info@smaforetagarna.se
Telefon: 042-342850
Fakturafrågor/medlemstjänst: 0200-380370
E-post: faktura@smaforetagarna.eu

NYHETSBREV

Vill du ha vårt nyhetsbrev? Skriv in din mail nedan!

Scroll to Top