Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors
Search in posts
Search in pages

Högsta förvaltningsdomstolen ger småföretagare rätt.

Den allmänna uppfattningen bland Sveriges befolkning och småföretagare har varit att det är helt orimligt att man ska betala tv-avgift för datorer på kontoret som man inte använder att titta på TV med.

Småföretagarnas Riksförbund har under en längre tid, och i ett flertal debattartiklar, med stor emfas hävdat att Radiotjänst inte har rätt att ta ut tv-avgift för datorer. Stort stöd för denna uppfattning har förbundet haft från professor Gunnar Karlsson, KTH. Nu har det visat sig att denna kamp äntligen lyckats och att Radiotjänst, helt och hållet får backa från sina rutiner.

Genom en dom i Högsta Förvaltningsdomstolen av den 13 juni 2016, har domstolen konstaterat följande.

”Sammanfattningsvis finner Högsta förvaltningsdomstolen att en dator med internet-uppkoppling inte kan anses vara avsedd att ta emot utsändning eller vidaresändning av tv-program och att en webbsändning inte heller kan anses utgöra en utsändning eller vidare-
sändning i avgiftslagens mening.”

”Innehav av en dator med internetuppkoppling kan således inte anses utgöra ett innehav av en TV-mottagare som kan utlösa en skyldighet att betala radio- och tv-avgift.”

Högsta förvaltningsdomstolens dom sätter nu stopp för de omfattande spekulationer som förekommit i avgiftsfrågan. Regelsystemet bakom tv-avgiften kan dessutom inte längre vålla de stora juridiska tolkningsproblem som helt i onödan kommit att belasta våra förvaltningsdomstolar. Frågan är om inte det hela kom att urarta till en fars om rättssäkerhet istället för att handla om vad som bör anses vara Radiotjänst uppgift; nämligen att tjäna allmänheten.

Småföretagarnas Riksförbund tar nu åt sig en stor del av äran för att denna ändring kommit till stånd. Förbundet konstaterar också med stor tillfredsställe att det tydligen lönar sig att göra motstånd mot myndigheternas regelkrångel. Som förbundet dessutom föreslagit får nu också finansieringen av public service söka sig andra vägar.

Högsta förvaltningsdomstolens dom visar att det i fortsättningen krävs klara och tydliga regler för att myndigheterna ska få möjlighet att ta ut nya avgifter.

Eftersom de flesta nya jobben skapas i de små företagen borde politikerna i fortsättningen försöka undanröja möjligheterna till denna typ av myndighetsutövning. Istället för att skapa nya krångliga regler, som måste tolkas av förvaltningsdomstolarna, borde man rensa i de befintliga. Genom aktivt deltagande i Näringslivets Regelnämnd verkar Förbundet för sådana regelförenklingar och effektivare myndighetsutövning.

Kontakta oss

Småföretagarnas Riksförbund
E-post: info@smaforetagarna.se
Telefon: 042-342850
Fakturafrågor/medlemstjänst: 0200-380370
E-post: faktura@smaforetagarna.eu

NYHETSBREV

Vill du ha vårt nyhetsbrev? Skriv in din mail nedan!

Rulla till toppen