Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors
Search in posts
Search in pages

Hur ett skarpt löfte blev till ett litet trendbrott

Regeringen presenterade nyligen sitt svar på Riksrevisionens svidande kritik av regelförenklingsarbetet. Man kan konstatera att av vad som var ett skarpt löfte 2006 har det blivit ett litet trendbrott som de ansvariga har mycket svårt att konkretisera.

Maud Olofsson sa i ett pressmeddelande efter valet 2006: ”Målet är att göra det enklare, roligare och mer lönsamt att driva företag”. Ett av de riktigt skarpa löftena som gavs var att genomföra regelförenklingar för företagen med 25 % fram till 2010.

I Riksrevisionens granskningsrapport från mars 2011 sägs att regeringen är långt ifrån detta mål. I klartext betyder det att regeringen totalt misslyckats med att infria sina löften från 2006. Naturligtvis kan inte regeringen låta denna kritik stå oemotsagd utan försöker i sina kommentarer visa att den till stor del är obefogad. Man pekar på att Regelbarometern från Näringslivets Regelnämnd visar att det nu för första gången är fler som tycker det blivit enklare än de som tycker att det blivit krångligare (21 % mot 9 %). Över 70 % tycker emellertid att situationen är som tidigare. Regeringen menar att de är på rätt väg med att skapa en märkbar positiv förändring i företagens vardag.  ”Ett trendbrott har skett”. Varje litet steg i rätt riktning kan benämnas som ett trendbrott och här är det verkligen så.  80 % av Sveriges företagare anser fortfarande att det är lika krångligt eller värre att driva företag.

Nuvarande näringsminister Annie Lööf har själv sagt att utav målet på 25 % har endast ca 7 % uppnåtts och uppmanar alla berörda att ta nya tag och intensifiera arbetet med regelförenklingar.

Det finns emellertid inom dessa 7 % några förenklingsåtgärder som sticker ut och har bidragit till att göra livet lättare för företagen. Nämnas kan att redovisning av moms nu bara behöver göras kvartalsvis, att myndigheterna nu samordnar sina statistikinhämtningar, slopad revisionsplikt för mindre bolag och att jämställdhetsplaner och lönekartläggningar bara behöver upprättas vart tredje i stället för varje år.

Det finns tyvärr nya saker som tillkommit och krånglat till det för företagen. Exempel på detta är kravet på personalliggare för vissa företag och kravet på kassaregister. Det senare har kostat många småföretag förhållandevis stora pengar.

För perioden 2011 till 2014 säger sig regeringen vilja bredda förenklingsarbetet och fokusera på fem områden som bedöms ge störst effekt i företagens vardag. Nu spänner man bågen med en lösare sträng och låter bli att konkretisera några definitiva mål med arbetet. Under rubriken ”Regler skall främja företagens tillväxt – inte tvärtom” säger man att ”Andelen små och medelstora företag som upplever regler som ett tillväxthinder skall fortsätta att minska till år 2020 jämfört med 2006”. Alla de fem fokusområden som anges har samma diffusa målbild och tidshorisont. Småföretagarna kommer att följa detta arbete med största intresse och förmodligen kommer Riksrevisionen också ha anledning att återkomma med synpunkter.

En positiv sak är att regeringen 25 maj 2012 beslutade om ett uppdrag att ge en återkoppling av de närmare 500 förenklingsförslag som sedan 2007 kommit in från näringslivet till Regeringskansliet. Utredaren ska, med förslagen som utgångspunkt, redovisa vilka av förslagen som lett till konkreta åtgärder. Bra att man öppnar den byrålådan. Kanske skulle man också kunna titta på vilka ytterligare förslag som är vettiga och borde genomföras.

 

Faktaruta

För att visa var tillväxten finns inom svenskt företagande är det lämpligt att redovisa detta för företag med minst en anställd. Utöver dessa finns ungefär en halv miljon företag utan anställda varav många är registrerade men inte verksamma.

Detta visar att det är småföretagen som växer mest och under perioden 2006 – 2010 anställt 5 gånger fler personer än de stora företagen.

För ytterligare information kontakta:
Leif Svensson
Förbundsordförande
E-post: leif.svensson@smaforetagarna.eu
Vxl; 042 – 34 28 50
På hemsidan; www.smaforetagarna.se

Kontakta oss

Småföretagarnas Riksförbund
E-post: info@smaforetagarna.se
Telefon: 042-342850
Fakturafrågor/medlemstjänst: 0200-380370
E-post: faktura@smaforetagarna.eu

NYHETSBREV

Vill du ha vårt nyhetsbrev? Skriv in din mail nedan!

Rulla till toppen