Inför Centerns partistämma

Den osäkerhet som råder kring vart världsekonomin skall ta vägen har gett Reinfeldt och Borg en ursäkt för att parkera det femte jobbskatteavdraget, skattesänkningar för pensionärerna mm. Hur blir det med restaurangmomsen?

På något sätt känns det som om de inte riktigt är beredda att ta den kamp i riksdagen som säkert blivit ett stort vågspel om dessa ”reformer” funnits med i höstbudgeten.

En svag minoritetsregering med ett par partier på avgrundens brant kan inte riskera ett nyval eller ”extraval” som man också kallat det.

Småföretagarnas Riksförbund uppmanar Regeringen att tänka i andra banor. Är det inte dags att lyssna till småföretagarna som ofta beskrivits som landets ekonomiska motor med möjlighet att skapa tillväxt och ytterligare sätta fart på Svensk ekonomi. Hittills har i stort sett alla idéer, förslag eller krav från detta håll avskrivits som ”särintressen” av t.ex. vår statsminister. Att de tre småpartierna i Regeringen ofta haft annorlunda uppfattning än det ”statsbärande” partiet har märkts i få sammanhang. Det har handlat om jobbskatteavdrag och åter jobbskatteavdrag. Är det kanske dags för lite mer ödmjukhet nu när man står mot väggen?

SFR har, med intresse, följt den debatt som, trots semestertider, pågått och pågår inom Centerpartiet om framtida inriktning av den politik de skall driva.  Inför den kommande partistämman i september har man, i olikhet med andra partier, pekat ut tre klara kandidater till posten som partiledare när nu Maud Olofson lämnar. Dessa tre kampanjar nu på olika sätt för att bli vald vid stämman.

SFR kan inte finna några större skillnader i deras inställning till frågor relaterade till småföretagen även om de båda kvinnliga kandidaterna uttalar sig tydligare än deras manlige konkurrent som väljer att profilera sig mer på välfärdsfrågor.

Läser man de uttalanden som Anna-Karin Hatt och Annie Lööf gjort på senare tid angående småföretagarfrågor verkar det som om de läst och noterat vad framför allt SFR har basunerat ut länge.

På partistämman i Åre vill de båda framhålla att Centerpartiet skall vara Sveriges småföretagarparti genom att förbättra villkoren och stärka drivkraften hos företagarna.

 

De kommer bland annat att föreslå:

Sänkta arbetsgivaravgifter för småföretag. De vill prioritera generella sänkningar och inga punktinsatser. Bra säger SFR och menar att avgifterna stegvis bör halveras.

Avskaffa sjuklöneansvaret för den andra sjuklöneveckan. Det är att gå halvvägs, menar SFR, när det klart påvisats att denna riskfaktor för nyanställning är den absolut största bromsen i sammanhanget.

Förkorta karenstiden för företagare. Det är inte rimligt att företagare skall behöva jobba trots sjukdom vilket bevisligen ofta förekommer. En arbetsgivare är lika sjuk som en arbetstagare när de är sjuka och bör ha samma villkor. SFR instämmer.

Det finns fler frågor på agendan inför partistämman som SFR kan skriva under på men de tre ovan är bland de viktigaste. Det väsentliga är nu att frågorna verkligen drivs på stämman och att beslut fattas om en inriktning som småföretagarparti. SFR ställer mer än gärna upp på en dialog om dessa frågor.

När sedan vardagen i riksdagen infinner sig efter stämman återstår det att se hur kraftigt Centerpartiet vågar och kan driva frågorna och hur genomslaget blir. Tyvärr tycker sig SFR inte ha anledning till alltför stor optimism härvidlag. Det har hittills varit mycket prat och lite verkstad.

Den blivande partiledaren för Centern har möjlighet att profilera sig och att ta ett stort ansvar genom att gå i täten för en politik som gynnar drivkraften i Svensk ekonomi. Sveriges småföretagare.

Kontakta oss

Småföretagarnas Riksförbund
E-post: info@smaforetagarna.se
Telefon: 042-342850
Fakturafrågor/medlemstjänst: 0200-380370
E-post: faktura@smaforetagarna.eu

NYHETSBREV

Vill du ha vårt nyhetsbrev? Skriv in din mail nedan!

Scroll to Top