Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors
Search in posts
Search in pages

Intervju med vår förbundssekreterare angående sjuklöneansvaret

Sjuklöneansvaret är en av de frågor som Småföretagarnas Riksförbund lägger mycket tid och kraft på att debattera. Många småföretagare ser just sjuklöneansvaret som den absolut största risken, om man skulle anställa fler i sin verksamhet enligt Lennart Erlandsson som är vår förbundssekreterare.
 
Kostnaden för en liten företagare kan bli väldigt hög och rädslan för de ekonomiska konsekvenserna detta kan innebära är därför stor enligt honom.
 
–          När det gäller de stora företagen så kan de ganska enkelt kalkylera in kostnaderna för sjukdom i sina totala kostnader. De kan även kompensera genom att höja sina priser på sina tjänster och eller produkter. Men för ett litet företag med någon eller några anställda så kan upprepade sjukskrivningar mer eller mindre betyda dödsstöten, säger Lennart med eftertryck.
 
Effekterna för småföretagen

Det kan bli leveransförseningar eller få följden att man tappar kunder och även får mindre orderingång, fortsätter Lennart. Det kan också innebära att förtroendet hos kunderna sjunker och då kan det gå riktigt illa, tillägger han.

 

Lennart påpekar också att småföretagare, genom mindre risktagande, borde kunna få utveckla och driva sitt företag på sitt sätt och få lönsamhet i det samt kunna få känna tillfredställställelsen att det är han eller hon som driver det och tjänar lite pengar på det.
 
–          Vi har hög arbetslöshet i Sverige men genom ökad tillväxt i småföretagen skulle det finnas en möjlighet att få ner den. Det är inte de stora företagen som anställer utan det är de små som gör det. Om man ger småföretagare möjligheter att växa då kan vi förbättra landets ekonomi, säger Lennart.
 
Han säger att om man skulle ta bort sjuklöneansvaret för alla företag med upp till tio anställda så skulle småföretagarna vara mer benägna att både nyanställa samt behålla de anställda de redan har. Detta skulle innebära många nya jobb.
 
Varför görs det ingenting åt detta om det är så enkelt?

–          Det är just det vi frågar oss, vi har drivit detta ett par, tre år nu och vi har fått ganska bra genomslag. Faktum är att det finns en politisk majoritet i riksdagen för att minska sjuklöneansvaret men åsikterna går isär om hur och på vilket sätt det ska göras.
 
Däremot är det inte intressant för Småföretagarnas Riksförbund när det föreslås att man skulle ta bort sjuklöneansvaret för alla företag, men bara för den andra sjuklöneveckan.
 
–          Detta anser vi är ett slag i luften, därför att kostnaden kvarstår med över åttio procent och riskerna med att anställa finns kvar för den lille företagaren, säger Lennart.
 
Det finns i och för sig enligt honom ett högkostnadsskydd men de flesta småföretagen känner inte till det, dessutom är det alldeles för krångligt att ansöka om det och så får man i så fall pengarna ett år senare. Då kan det vara för sent tillägger han.
 
–          Vi släpper inte sjuklönefrågan. Vi jobbar vidare med den hela tiden och vi träffar regelbundet politiker från olika partier och diskuterar den. Som vi sa när vi startade det här jobbet. Vi ska försöka få fram ett positivt resultat under den här mandatperioden och då har vi ju nästan ett år kvar.

 

Det skulle inte kosta så mycket att förändra systemet

Man ska veta att kostnaderna för att ta bort sjuklöneansvaret för de små företagen kostar bara1,4 miljarder/år för staten och det är väldigt små pengar jämfört med mycket annat, fortsätter han. Att halvera krogmomsen kostade t.ex. 5,4 miljarder per år.
 
–          Så det är inte några stora pengar vi pratar om men på något sätt verkar detta vara principiellt svårt. Man hävdar att man måste hålla koll på sjuklönekostnaderna så att de inte springer iväg och det menar man att man gör genom att se till att småföretagarna värnar om sina anställda och deras förhållanden.
 
Sanningen är att sjukfrånvaron bara är hälften så stor i de små förtagen som i de stora och mycket minde än hos företag ägda av staten, landstingen eller kommunerna, avslutar Lennart Erlandsson.

Nina Jansdotter

Kontakta oss

Småföretagarnas Riksförbund
E-post: info@smaforetagarna.se
Telefon: 042-342850
Fakturafrågor/medlemstjänst: 0200-380370
E-post: faktura@smaforetagarna.eu

NYHETSBREV

Vill du ha vårt nyhetsbrev? Skriv in din mail nedan!

Rulla till toppen