Kan arbetsförmedlingen minska arbetslösheten?

Arbetsförmedlingen (AF) måste lära sig åtminstone något om småföretag för att kunna bidra till minskad arbetslöshet. Sedan mer än 10 år har ökning av personal skett bland småföretag i Sverige. I faktisk handling har AF fjärmat sig från de som anställer personal så att 70 % av småföretagarna inte använder AF:s tjänster.
AF:s förvaltningskostnader har ökat med nästan 1 miljard kronor under de senaste 4 åren, så de kanske inte längre tycker sig behöva oss små arbetsgivare?

”Vi försökte använda arbetsförmedlingen när vi sökte en svetsare, men vi fick helt fel personal, så det provar vi inte igen.” Det är en kommentar från en av Småföretagarnas medlemmar som klarar sitt personalbehov på andra sätt än offentligt finansierade.

Det är inte enbart AF:s roller, som både myndighet och förmedlare av arbeten, som skapar sämre möjligheter för att hjälpa arbetslösa till arbeten. Det verkar saknas en förståelse för småföretags villkor och förutsättningar.

Vid senare tiders upphandlingar har AF uppvisat ett betänkligt åsidosättande för småföretagares möjligheter att lämna anbud. När AF upphandlar coacher lägger man in så många villkor och skall-krav att helst inga mindre företag ska ha möjlighet att röra till arbetsförhållandena på AF. I stället för att fokusera förfrågningsunderlaget på vad coacherna ska utföra och hur detta kan kvalitetssäkras, så begränsas det av t.ex. handikapp¬anpassningar i förväg. Det är självklart för varje liten företagare att ställa upp för sina kunder och göra dem till viljes så långt det bara går. Typiskt för småföretagare är också att man löser problemen när de uppkommer, i stället för som AF skapa problem som inte ens finns. Det gör de genom detaljnivåer på antal cm toalett i stället för vad coacherna egentligen ska utföra. Denna attityd till småföretagare tror vi inte skapar någon god grogrund för framtida samarbeten.

I värsta fall är det för att försöka hålla så många som möjligt inskrivna på AF, men det får vi väl inte tro. I vart fall visar arbetslösheten i Sverige på en fortsatt ökning. Det är sedan minst 10 år en uppenbar sanning att det är i små- och medelstora företag som människor anställs. Ändå uppger ungefär var sjunde av Sveriges småföretagare att man i vart fall inte vänder sig till AF när man behöver rekrytera personal. Alltfler arbetslösa ungdomar låter också bli att anmäla sig till AF. Ekvationen verkar halta betänkligt, men ingen gör något annat än höjer anslagen till AF, med resultat att mängden arbetslösa ökar.

Kontakta oss

Småföretagarnas Riksförbund
E-post: info@smaforetagarna.se
Telefon: 042-342850
Fakturafrågor/medlemstjänst: 0200-380370
E-post: faktura@smaforetagarna.eu

NYHETSBREV

Vill du ha vårt nyhetsbrev? Skriv in din mail nedan!

Scroll to Top