Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors
Search in posts
Search in pages

Kommer Annie att leverera?

 Småföretagarnas Riksförbund besökte nyligen Centerns partistämma i Åre och kan konstatera att Annie Lööf har många löften att leva upp till framöver. Centern, enligt egen utsago Sveriges mest småföretagarvänliga parti, måste nu omsätta ord till handling och i regering och riksdag arbeta för att de beslut som togs inte faller platt till marken i kompromissens anda.

 Hittills har Centern under Maud Olofsson kompromissat bort många småföretagsfrågor.

I en kompromiss skall man både ge och ta men SFR tycker att det mest varit ett givande i dessa frågor. Småföretagarna har fått ganska lite att glädja sig åt sedan Alliansen kom till makten 2006. Mycket prat och lite verkstad.

Nu gäller det att gå från ord till handling. I sitt linjetal på stämman talade Annie Lööf mycket vackert om betydelsen av ett tydligare Centerparti som tror på de underverk människor kan skapa ensamma i det egna företaget. Centerpartiet skall tala om människor när andra talar om myndigheter. Hon sa också att ett parti kan vara en pålitlig samarbetspartner och på samma gång vara tydlig med sin egen politik. Detta bör framöver gälla i det direkta regeringsarbetet och inte bara i valrörelser och på partistämmor. Hon menar att företagsamhet skall användas för att skapa en hållbar och långsiktig ekonomi. SFR kan inte annat än att hålla med och uppmanar henne att driva dessa frågor hårt inom Alliansen. Kompromissen som fenomen är nog bra men den får inte urholka det långsiktiga resultatet allt för mycket.

SFR har granskat de motioner som lämnades in till stämman avseende småföretagarfrågor och följt hur de tagits emot. Nedan följer ett axplock av frågor som ligger varje småföretagare varmt om hjärtat.

Regelförenklingar

I stämmohandlingarna säger partistyrelsen att ”Arbetet med att minska regelbördan för landets företagare är prioriterat”

Efter valet 2006 sa Maud Olofsson att regelbördan under kommande mandatperiod skulle minska med 25 %. Alla vet hur det blev med det. Man kom inte i närheten av sådana resultat. Tvärtom upplever många småföretagare att det blivit värre på många områden. Kassaregisterlag och personalliggare gör inte livet enklare för en småföretagare.

Partistyrelsen skriver också: ”Attityder och förhållningssätt liksom en medvetenhet och förståelse för företagens villkor och verklighet är av grundläggande betydelse för att nå framgång” Kanske är det här som det brister. SFR tror att i ett arbete av denna art bör det finnas småföretagare involverade som har koll på hur regelsystemen drabbar i verkligheten. SFR har erbjudit sig att delta med personer med rätt bakgrund.

 Arbetsgivaravgifter

Centerpartiet säger sig vara ”pådrivande i regeringsarbetet för sänkning av arbetsgivaravgifter”.

Under hittillsvarande mandatperioder har det hänt en del framför allt en halvering av arbetsgivaravgifterna för unga under 26 år. SFR tror inte detta har särskilt gynnat småföretagarna utan mera är ett försök att sänka arbetslösheten för denna grupp. Om det fungerat eller inte tvistas det om.

För att verkligen förbättra möjligheterna för småföretagarna att expandera och nyanställa krävs enligt SFR en rejäl generell sänkning av arbetsgivaravgifterna. Framför allt för småföretagarna. Det kan ske stegvis men ambitionerna om slutmålet måste vara klara och klart uttalade. Det gäller att stimulera företagen på ett sätt de kan förstå. Lägre kostnader är lika med bättre ekonomi och bättre möjlighet att expandera. Konstigare än så är det inte.

Partiledningen säger: ”Centerpartiet vill fortsätta att sänka arbetskraftskostnaderna. För att få en varaktig ökning av sysselsättningen och öka incitamenten för företagen att anställa kommer vi att prioritera en fortsatt nedsättning av arbetsgivaravgifterna”.

Klart som pölsespad som dansken säger. Det är bara att infria sina löften. Nu och rejält.

LAS

Enligt partistyrelsen skall ”trygghet i anställningen ligga i kunskap och kompetens inte i antalet anställningsår. Centerpartiet vill skapa en ny och mer flexibel arbetsmarknadsmodell med individen i fokus som uppmuntrar till rörlighet, trygghet, kompetensutveckling och vid behov omställning. Dagens turordningsregler låser fast människor och hindrar folk från att byta jobb.

SFR instämmer och hoppas Centerpartiet med kraft vågar hävda dessa åsikter inom Alliansen även om intresset där tycks vara något ljumt.

Listan på frågor där ett småföretagarvänligt Centerparti (liksom andra) skulle kunna utgöra en skillnad för småföretagarna vad gäller deras förutsättningar för trygghet, ekonomi och tillväxt skulle kunna göras mycket längre. Här har de frågor tagits upp där man kan se klara likheter mellan Centerpartiets ambitioner och småföretagarnas önskemål.

Eftersom rubriken riktar sig till Annie Lööf och hennes nya ansvar som partiledare vill SFR slutligen önska henne lycka till i hennes ”resa mot framtiden” och uppmuntra hennes ”tro på människors förmåga”. Dessa citat är hämtade ur hennes linjetal på Riksstämman i Åre

Kontakta oss

Småföretagarnas Riksförbund
E-post: info@smaforetagarna.se
Telefon: 042-342850
Fakturafrågor/medlemstjänst: 0200-380370
E-post: faktura@smaforetagarna.eu

NYHETSBREV

Vill du ha vårt nyhetsbrev? Skriv in din mail nedan!

Rulla till toppen