Korkat sa Odell

Det hetaste ämnet i Svensk politisk debatt under senaste veckan har varit ett eventuellt borttagande av sjuklöneansvaret för företagen. Mats Odell (KD), ordförande i Riksdagens näringsutskott, skrädde inte orden när han sa att det vore korkat att inte ta bort det, eftersom så många undersökningar visat att just sjuklöneansvaret var det största hindret som avhöll småföretagen från att nyanställa.

Han menade att 25 000 till 55 000 arbetstillfällen har gått förlorade genom den regel som gäller i dag.

Ett så frispråkigt uttalande satte fart på debatten och under veckan har positioneringen i frågan hos de olika Riksdagspartierna klarnat. Vissa hävdar att det i dag finns en majoritet i Riksdagen för att ta bort andra veckan i sjuklöneansvaret och att frågan skulle kunna lyftas ut ur Socialförsäkringsutredningen som är försenad till 2015

Moderaterna gömmer sig bakom denna utredning för att inte behöva ta ställning vilket gör dem till det enda partiet att räkna med som inte vågar tala klartext.

Socialdemokraterna liksom Centerpartiet och Kristdemokraterna är för ett borttagande av ansvaret för den andra sjuklöneveckan. Kostnaden för statskassan för detta är mellan 0,7 och 1,3 miljarder beroende på vem som räknat. Småpengar och snålt om man jämför med den sänkta bolagsskatten som kostar 16 miljarder per år och enligt många inte kommer att generera några nya jobb i Sverige eftersom det endast är de stora företagen som i större omfattning kan ta hem de pengarna. De flyttar hellre ut sina verksamheter till låglöneländer. Värst är dock storbankerna som tar hem ca 4 miljarder av de 16 ovan samtidigt som de under 2012 minskat personalstyrkan med över 3 500 personer

Folkpartiet pratar inte riktigt ur mun utan säger sig vara tveksamma till att röra sjuklöneansvaret. De menar att man skulle kunna förbättra det högkostnadsskydd som finns. En möjlighet som få småföretagare ens känner till och ännu färre utnyttjar. Det är så fel konstruerat och krångligt att det platsar mycket högt upp i listan om regelkrångel.

Miljöpartiet är de enda som har ett klart uttalat förslag som stämmer väl överens med Småföretagarnas intressen. De vill slopa hela sjuklöneansvaret för småföretagare med upp till 10 anställda. Enligt våra enkäter med över 2 000 svar från småföretagare skulle en sådan åtgärd ge ordentlig effekt på nyanställningarna.

 

Vi kan inte riktigt se var majoriteten i Riksdagen finns utan det torde hänga på SD som i många andra frågor. Vad vi som organisation för de små företagarna emellertid vill framföra är att, som vissa partier föreslår, ta bort sjuklöneansvaret endast för den andra veckan är ett riktigt löst skott och faktiskt även ganska korkat. Bortåt 90 % av kostnaderna för sjuklöneansvaret ligger på första veckan och att ta bort ansvaret för den andra gör knappast någon skillnad för småföretagen. För en liten företagare med någon eller få anställda kan kostnaden för t.ex. upprepade sjukskrivningar vara skillnaden mellan svarta eller röda siffror i bokslutet.

Alla är rörande överens om att Småföretagen är motorn i Svensk ekonomi och att i stort sett all tillväxt internt i Sverige genereras av dem. I mycket stor omfattning kan och vill småföretagarna anställa fler medarbetare men de vågar inte till dels beroende på sjuklöneansvaret men även för att det är för dyrt med bl.a. höga arbetsgivaravgifter.

Kontakta oss

Småföretagarnas Riksförbund
E-post: info@smaforetagarna.se
Telefon: 042-342850
Fakturafrågor/medlemstjänst: 0200-380370
E-post: faktura@smaforetagarna.eu

NYHETSBREV

Vill du ha vårt nyhetsbrev? Skriv in din mail nedan!

Rulla till toppen