Krigsförklaring mot småföretagen

Olof Palme sa 1970 att det finns en naturlig intressekonflikt mellan partiet (S) och ett privat näringsliv. 1973 togs de så kallade Åmanlagarna eller som de heter ”lagen om anställningsskydd (LAS)”.

Denna lagstiftning är så föråldrad att den inte på många punkter passar in på dagens arbetsmarknad. Den är också en av de absolut mest omstridda av alla svenska lagar.

Uppluckringar har skett och möjligheter att kringgå lagstiftningen har upptäckts men i grunden står den fast och de ingående turordningsreglerna har betecknats som en ”stupstock”. På förslag från Miljöpartiet infördes i slutet på 90-talet undantagsregler för småföretagare så att 2 personer kunde undantas från ”sist in först ut”.

Nu flaggar Socialdemokraterna för att dessa undantagsregler skall tas bort vilket är en ren krigsförklaring mot landets småföretagare. Detta när alla politiska partier är ense om och statistik bevisar att de senaste 20 åren har 4 av 5 nya jobb tillkommit just hos de små företagen. Att då ändra spelreglerna på detta sätt måste vara bland det tokigaste man skulle kunna företa sig om man vill sänka arbetslösheten till lägst i Europa.
De riktigt små företagen med mycket få anställda har genom undantagsreglerna hjälpligt kunnat behålla nödvändig kompetens vid neddragningar av verksamheten i kristider men med detta förslag riskerar många av dem att slås ut om de mest kompetenta anställda (många unga och väl utbildade) måste gå först.

Småföretagarnas Riksförbund har i åratal stridit för att turordningsreglerna i LAS skall tas bort helt liksom många andra tillväxthämmande lagar och regler. Ett bra exempel är sjuklöneansvaret för arbetsgivarna där vi upplever oss ha fått stor framgång trots att Socialdemokraterna endast vill ta bort ansvaret för den andra sjuklöneveckan (endast 18 % av kostnaden) vilket vi flera gånger påpekat är totalt verkningslöst.

Att nu även föreslå ett borttagande av undantagen för småföretagen i turordningsreglerna i LAS visar hur lite våra S-politiker förstår av förutsättningarna och svårigheterna att driva småföretag. Den av Palme beskrivna intressekonflikten mellan partiet och det privata näringslivet har hamnat på gräsrotsnivå alltså mot landets flera hundra tusen småföretag (av någon kallad ”den nya arbetarklassen”). Detta trodde vi inte om ett parti med Löfven som ordförande och kanske blivande statsminister. Han har ju tidigare (med sin bakgrund) visat viss förståelse för företagarfrågor även om han nog känner storföretagen bättre än de små.

Kontakta oss

Småföretagarnas Riksförbund
E-post: info@smaforetagarna.se
Telefon: 042-342850
Fakturafrågor/medlemstjänst: 0200-380370
E-post: faktura@smaforetagarna.eu

NYHETSBREV

Vill du ha vårt nyhetsbrev? Skriv in din mail nedan!

Rulla till toppen