LAS är ett otidsenligt, ungdomsfientligt lappverk med inlåsningseffekter

När Lagen om anställningsskydd (LAS) tillkom för snart 40 år sedan var den tänkt att stärka anställdas trygghet och rättigheter. I dagens arbetsmarknad med möjlighet till nya anställningsformer och snabbt växande bemanningsföretag är den en otidsenlig relik som borde förpassas till elefantkyrkogården.

LAS är otidsenlig eller omodern konstaterade den konsekvensutredning som LO och Svenskt Näringsliv gemensamt gjorde 2011. De konstaterar att ”strukturomvandling och produktivitet påverkas negativt av anställningsskyddet”.

LAS är ungdomsfientlig enligt samma utredning. ”Ungas sysselsättning sjunker med striktare anställningsskydd”. Äldre anställda med många anställningsår vågar inte byta arbetsgivare med risk att råka ut för ”sist in först ut” vid neddragningar. Ungdomar får svårare att komma in på arbetsmarknaden när rörligheten minskar.

LAS skapar inlåsningseffekter och är genom sina otaliga undantag en osäkerhet för arbetsgivaren. Som småföretagare och liten arbetsgivare har man en gräns på 10 anställda för att kunna undanta 2 personer från turordningsreglerna. I vissa fall vågar man kanske inte anställa person nr 11. Senare anställda har kanske bättre utbildning och högre kompetens vilket inte turordningsreglerna tar hänsyn till.

I försök att kringgå turordningsreglerna i LAS har nya anställningsformer tillkommit. En arbetsgivare kan i dag stapla dessa på varandra och om det inte räcker så hjälper bemanningsföretagen gärna till med arbetskraft. Denna bransch växer så det knakar. Det var väl inte meningen med LAS.

En annan variant är vad man skulle kunna kalla de ”ofrivilliga företagarna”. Det har gått så långt att t.o.m. statliga företag som SR och SVT uppmanar folk att starta eget och jobba mot faktura i stället för att anställa. Den osäkerhet och sociala otrygghet som egenföretagande innebär trivs inte alla med.

Man kan fråga sig om politiker och fackförbund håller fast vid LAS endast i egenskap av en helig ko? Småföretagarnas Riksförbund menar att det är dags att inse att LAS och framför allt turordningsreglerna är en föråldrad lag som inte längre speglar de verkliga förhållanden på svensk arbetsmarknad. Tillåt förnuft och flexibilitet att väga tyngre. Släpp in ungdomarna på arbetsmarknaden.

För ytterligare information kontakta:
Leif Svensson
Förbundsordförande
E-post: leif.svensson@smaforetagarna.eu
Vxl: 042 – 34 28 50

Kontakta oss

Småföretagarnas Riksförbund
E-post: info@smaforetagarna.se
Telefon: 042-342850
Fakturafrågor/medlemstjänst: 0200-380370
E-post: faktura@smaforetagarna.eu

NYHETSBREV

Vill du ha vårt nyhetsbrev? Skriv in din mail nedan!

Scroll to Top