LAS – Littorin – Billström

Alltfler undersökningar visar och alltfler röster gör sig hörda som visar att vi i Småföretagarnas Riksförbund är helt rätt på det när vi i vårt Näringslivsprogram bestämt hävdar att LAS måste avvecklas

Senast är det TMF/Skogsindustrierna som rapporterar en undersökning bland sina medlemmar som visar att 88 % vill att arbetsgivarorganisationerna arbetar för en förändring av turordningen.

LAS bygger på en föråldrad syn på de anställda. Lagen utgår ifrån att de är ett kollektiv med likartad kompetens rakt över. Så är det inte idag. Den individuella kompetensutvecklingen och specialiseringen har medfört att snart sagt varje anställd är något av en specialist. Detta förhållande blir mer uttalat ju mindre företaget är. Det är en orimlig situation att faktorn anställningstid skall avgöra vem som skall sägas upp när företaget tvingas minska sin kostym. Företaget kan förlora nyckelpersoner och därmed äventyra sin existens.

Littorin, salig i åminnelse, hävdade att småföretagen inte i någon större omfattning var emot LAS. Att han hade totalt fel har nu visats med all önskvärd tydlighet. Det gäller naturligtvis även Moderaterna i stort.

Billström har inte uttalat sig om frågan ännu. Vi hoppas att han, i ljuset av de undersökningar och uttalanden som gjorts, omprövar den moderata ståndpunkten om att inte på något sätt förändra LAS. Frågan är om han förmår rucka på den bas som Moderaterna lagt genom att kalla sig ”det nya Arbetarpartiet”.

SFR vill att LAS avvecklas (inte förändras) och att det sker en återgång till den i årtionden prisade ”Svenska Modellen” (innefattar inte LAS) där frågor av denna typ avgörs i förhandling mellan arbetsmarknadens parter i sann Saltsjöbadsanda. Okunniga politiker skall inte lagstiftningsvägen gå in och peta i frågor som skall avgöras vid förhandlingsbordet.

 

För ytterligare information kontakta:
Leif Svensson
Förbundsordförande
E-post: leif.svensson@smaforetagarna.eu
Telefon; 042 – 34 28 50

Kontakta oss

Småföretagarnas Riksförbund
E-post: info@smaforetagarna.se
Telefon: 042-342850
Fakturafrågor/medlemstjänst: 0200-380370
E-post: faktura@smaforetagarna.eu

NYHETSBREV

Vill du ha vårt nyhetsbrev? Skriv in din mail nedan!

Rulla till toppen