Låt pengarna jobba

Det går bra för Sverige för närvarande. Ekonomin är stark och produktionsapparaten rullar. Arbetslösheten sjunken om än sakta. Det skulle dock, menar Småföretagarnas Riksförbund, kunna göras mycket för att få ännu bättre fart på ekonomin och snabbare sänkt arbetslöshet.

Sverige har det näst högsta skattetrycket i världen. Vi passerades nyligen av Danmark med en hårsmån. Nivån ligger runt 47 % och har med svängningar sjunkit från väl över 51 % år 2000. Man kan frestas tro att Regeringens jobbskatteavdrag, på senare år, har varit avgörande härvidlag men faktum är att sedan 2006 har sänkningarna bara varit ca 1 procentenhet. En intressant sak är samtidigt att skatteintäkterna under 2 000 talet har ökat från under 1 200 miljarder till runt 1 500 miljarder. Detta trots ett lägre skattetryck i procent av BNP. Pengarna flyter alltså in i jämn ström.

Trots en god ekonomi har Sverige dock en mycket hög arbetslöshet i nuläget. Den sjunker emellertid och prognosmakarna ser ytterligare snabba sänkningar om vilket vi dock inte vet något med säkerhet. Det ligger i de styrandes intresse att måla framtiden ljus beroende på den politik som förs.

God ekonomi bör betyda låg arbetslöshet. Det finns pengar att använda för både generella och riktade åtgärder för att stimulera sysselsättningen. Så har skett vad gäller det förstnämnda genom 4 jobbskatteavdrag på sammanlagt 80 miljarder och fler är tydligen på väg. Ett femte på 12 miljarder beräknas träda ikraft 2012 och ytterligare ett planeras. Även om betydelsen av jobbskatteavdragen, som införts, inte skall underskattas som medel för ökad köpkraft och därmed stimulering av ekonomin finns det nu många röster som höjs för att jobbskatteavdragen har spelat ut sin roll och till och med kan få folk att arbeta mindre. Ledighet prioriteras när man har råd till det.

SFR menar andra vägar bör prövas för att få än bättre ekonomi och än lägre arbetslöshet. Alla är överens om att det är småföretagarna som är ryggraden i Sveriges ekonomi och att det är de som kan och vill anställa folk. Från alla organisationer på arbetsgivarsidan och från många utredningar och enkäter (både delvis partiska som obundna sådana) anges de höga arbetsgivaravgifterna som ett stort hinder för nyanställningar och tillväxt i småföretagen. Man kan också konstatera att flera av de politiska partierna har samma åsikter. C och MP har varit tydligast men det har också uttalats sådana tankar från KD och FP. Tyvärr får sådana propåer från små partier inget gehör hos moderaterna i Regeringen.
Reinfeldt och Borg har tydligt sagt att de befarar att sänkta kostnader för företagen bara skulle hamna i företagarnas egna fickor. Det gamla misstroendet mot småföretagare finns kvar!

Vad som SFR tycker är viktigt att påpeka är att begreppet arbetsgivaravgifter är fel. 9,23 procentenheter av totalt 31,42 utgörs av ”Allmän löneavgift” vilket är en direkt skatt på lön. Ordet ”avgift” betyder att man betalar för att få något. Så är inte fallet här. Det är frågan om skatt och inget annat. Man skulle lämpligen kunna börja med att rensa arbetsgivaravgifterna från direkta skatter.

Dessutom är sjukförsäkringen, som SFR tidigare påpekat duktigt överfinansierad och avgiften på 5,02 % borde sänkas. Detta förhållande har varit under många år och överskottspengarna är inte öronmärkta till något särskilt. Det rör sig om många miljarder i det svarta hålet (oredovisat).

SFR tror inte att bättre ekonomi (lägre arbetsgivaravgifter) för småföretagarna endast skulle gynna småföretagarens egen plånbok utan att pengarna tämligen omgående skulle användas till expansion och nyanställningar. Småföretagaren är entreprenör och drivs av viljan att åstadkomma något eget och utveckla detta. SFR, liksom många med oss, tror att varje sänkning av dessa avgifter skulle förränta sig snabbt och bli mycket lönsamt för statens ekonomi.

 

För ytterligare information kontakta:

Leif Svensson
Förbundsordförande
E-post: leif.svensson@smaforetagarna.eu
Vxl:  042 – 34 28 50
På hemsidan: www.smaforetagarna.se

Kontakta oss

Småföretagarnas Riksförbund
E-post: info@smaforetagarna.se
Telefon: 042-342850
Fakturafrågor/medlemstjänst: 0200-380370
E-post: faktura@smaforetagarna.eu

NYHETSBREV

Vill du ha vårt nyhetsbrev? Skriv in din mail nedan!

Scroll to Top