Likställ skattekontrollen i Sverige!

 Vi får fler uppgifter från våra medlemmar inom restaurang- och frisörbranschen om att Skatteverkets behandling av personalliggare inte är förutsägbart. Vad som skrevs i lagrådsremissen verkar ha förbleknat, trots att den bara är några år gammal.

 Regler om personalliggare är ganska omfattande för de två branscher som berörs: frisör och restaurang. Reglerna definierar vilka som ska skrivas in (inte fru/man men sambo och barn över 16 år), hur detta ska göras, personalliggarens utförande och förvaring (över 2 års lagring) o.s.v. Eftersom underlaget till lagen var som en del i regler om, så blev den inte väl beredd för just personalliggare. Dessutom angav regeringen i februari 2006 att man skulle ”följa hur de nya kontrollåtgärderna utvecklas och att utvärdera systemet så snart det är meningsfullt att göra detta.” Efter snart 6 år verkar man inte ha kommit till den insikten än, vilket är märkligt. Var det även den skrivningen som gjorde att reglerna blev otydliga och skapade stort manöverutrymme för Skatteverkets personal?

 Om personalliggaren inte förvaras på den plats eller förts i den ordning som anges (vilket Skatteverket verkar kunna ändra när de vill och företagaren har skyldighet att hålla koll på detta) så tvingas företaget betala 10 000 kr i kontrollavgift. Dessutom 2 000 kr per person som Skatteverket anser fanns i lokalen vid deras besök. Företagaren får därefter försöka bevisa att man inte varit slarvig, vilka som arbetade i företaget och inte var kunder m.m. Om ett sådant här kontrollsystem ska finnas måste naturligtvis bevisbördan ligga på de som är professionella på regelverket, d.v.s. på Skatteverkets personal.

 I lagens underlag anger regeringen om att bedömningen av om kontrollavgift ska tas ut ska bedömas ”restriktivt”, d.v.s. som regel ska den inte tas ut. Vi får fler informationer från våra medlemmar om att de inte upplever denna ”restriktivitet”.  Regeringen skrev ”Kontrollavgift tas inte ut vid obetydliga överträdelser” och ”Skatteverket måste göra en nyanserad och inte alltför restriktiv bedömning av kontrollavgiften”.

 Vid beslutet om införande av lika moms inom restaurangbranschen beslöt Borg och Lööv att de skulle sätta myndigheter att bevaka att detta beslut skulle resultera i sänkta priser eller ökat antal anställda. Vi anser ju inte att politiker och statliga tjänstemän vare sig kan eller ska bestämma över enskilda företag, men någon motsvarande utfästelse framkom inte vid införande av personalliggare och kassaregister. Trots att man konstaterade att det skulle innebära ökat arbete och ökade kostnader för företagen. Vem tänkte regeringen den gången skulle stå för fiolerna?

Varje handläggare från Skatteverket verkar få göra sina egna bedömningar i frågan, vilket skapar en juridisk osäkerhet. Otrygga företagare bidrar sannolikt inte på rätt sätt för att utveckla landet.

 Om man inte har förmågan att avskaffa personalliggare direkt så kan man i vart fall ta bort regeln om kontrollavgift. Det är en försumbar intäkt för staten så den ändringen går att genomföras genast!

Kontakta oss

Småföretagarnas Riksförbund
E-post: info@smaforetagarna.se
Telefon: 042-342850
Fakturafrågor/medlemstjänst: 0200-380370
E-post: faktura@smaforetagarna.eu

NYHETSBREV

Vill du ha vårt nyhetsbrev? Skriv in din mail nedan!

Rulla till toppen