Mera pengar i ladorna

För landet i stort kan man nog med visst fog säga att Anders Borg och regeringen har gjort saker och ting bra. Han har tagit oss igenom en gigantisk kris och kommit ut nästan som världsmästare. Försiktigare general får man dock leta efter. De pengar som, enligt allas åsikt, finns disponibla för reformer samlar han hellre i ladorna för en eventuell framtida ny kris. Rätt eller fel må framtiden utvisa.  

Småföretagarnas Riksförbund menar dock att obalansen mellan allmänna skattesänkningar (jobbskatteavdrag), som ger god utdelning i antalet röster, och offensiva satsningar på arbetsskapande åtgärder är helt fel.

 

Trots stora löften har Sveriges småföretagare inte fått någon större hjälp med att driva sina företag, investera, öka lönsamheten eller minska riskerna att anställa. Medan 100 miljarder har spenderats på jobbskatteavdrag så har det spritts ut lite pengar här och där till förbättringar eller små förenklingar för småföretagarna, den motor som driver hela Sveriges ekonomi..

 

Allt tycks emellertid nu gå Anders Borg väl i händer. Konjunkturen är på uppgång. Företagen anställer, inte på grund av Borg utan trots hans bristande hjälp. Arbetslösheten sjunker i en takt som man inte kunde förutse för något år sedan och det är till och med så att företagarna har svårt att hitta rätt arbetskraft.

 

Sveriges ekonomi profiterar även på oroligheterna i världen. Genom de höga oljepriserna som höjer priserna på bensin och diesel beräknas Borg ta in över 10 miljarder mer i avgifter och skatter än om priset legat kvar på den nivå de låg på för ett år sedan. Ännu mer i ladorna eftersom de inkomsterna lär varit svåra att förutse. Småföretagare (entreprenörer) kör ofta mycket bil och borde kompenseras på något sätt. SFR ser dock inga tecken på att så skulle kunna bli fallet. Småföretagarna är Borgs mjölkkossor genom de höga arbetsgivaravgifterna som dessutom är överdimensionerade och drar in mycket mer pengar än som skulle behövas för att finansiera det de är avsedda för. Ren skatt med andra ord. Att kalla det avgifter är till stor del felaktigt.

 


SFR
vädjar härmed till finansministern (som någon kallade det femte partiet i Alliansen) att ta sig en ordentlig funderare över om det inte är dags att verkligen stimulera de små företagen till att växa, utvecklas och nyanställa mer personal. Viljan finns men riskerna är för stora.

 

 


För ytterligare information kontakta:
Leif Svensson
Förbundsordförande
E-post: leif.svensson@smaforetagarna.eu
Vxl;  042 – 34 28 50

På hemsidan; www.smaforetagarna.se

Kontakta oss

Småföretagarnas Riksförbund
E-post: info@smaforetagarna.se
Telefon: 042-342850
Fakturafrågor/medlemstjänst: 0200-380370
E-post: faktura@smaforetagarna.eu

NYHETSBREV

Vill du ha vårt nyhetsbrev? Skriv in din mail nedan!

Scroll to Top