Merarbete för småföretagarna

Småföretagarnas Riksförbund har fått en hel del kommentarer per mail om att vi är för negativa till Alliansens förda politik i frågor som rör företagsklimatet i Sverige och vad som gjorts på senare år för att förbättra detta. På ett sätt kan vi hålla med, men vi finns inte till för att stryka medhårs utan för att röra om i grytan och påpeka vad som är fel och vad som vi menar borde göras.

En sak SFR påtalat många gånger är bristen på åtgärder för att förenkla de regler som ligger tungt på småföretagarna och förorsakar mängder av administrativt arbete som de inte alltid ser nyttan av. Vi har efterlyst regelförenklingar som utlovats men som vi sett mycket lite av. Utlovade 25 % under förra mandatperioden blev 7 %.

 

Nu föreslås i en utredning ytterligare merarbete för företagen som sannolikt kommer att slå hårt mot småföretagen. I stället för att lämna inkomstuppgifter för sina anställda som hittills en gång om året förväntas de från 2013 redovisa dessa varje månad. Bakgrunden är att en rad myndigheter vill ha så färska och rätta uppgifter som möjligt för att kunna ge rätt bostadsbidrag, socialbidrag eller kunna ge rätt dagsböter eller göra utmätning på lön. Genom detta anser Ekonomistyrningsverkat att uppemot 16 miljarder per år skulle kunna sparas i felaktiga utbetalningar på grund av fel eller fusk.

 

Eftersom uppsåtet är gott så vill SFR inte bara kritisera förslaget, som vi kanske normalt skulle ha gjort. Småföretagarna får hjälpa till att bekämpa bidragsfusket genom nya regler som ger ett merarbete för dem samtidigt som de själva står utanför de flesta trygghetssystem. En av de faktiska orättvisor som småföretagarna fått vänja sig vid.

 

Kanske skulle man kunna tänka sig ett, för en gångs skull, positivt sätt att hantera frågan. Möjligtvis en liten byteshandel. Varje miljard staten tar in genom minskat bidragsfusk eller mindre felaktiga utbetalningar skulle öronmärkas till förbättringar eller förenklingar för småföretagen. Minska regelbördan rejält på något annat område eller ta tag i det stora problemet med företagens sjuklöneansvar (som är en verklig bromskloss för anställning av mer personal i småföretagen). Sänkning av de överdimensionerade arbetsgivaravgifterna till normala nivåer i jämförbara länder är ett annat sätt att ge småföretagarna tillbaks för extraarbetet. Om det nu är så att bl.a. småföretagarna får göra jobbet och agera polis så är det ju inte rimligt att vinsterna bara skall gå in i finansministerns lador och bädda för nya jobbskatteavdrag.

 

 

För ytterligare information kontakta:
Leif Svensson
Förbundsordförande
E-post: leif.svensson@smaforetagarna.eu
Vxl;  042 – 34 28 50

Kontakta oss

Småföretagarnas Riksförbund
E-post: info@smaforetagarna.se
Telefon: 042-342850
Fakturafrågor/medlemstjänst: 0200-380370
E-post: faktura@smaforetagarna.eu

NYHETSBREV

Vill du ha vårt nyhetsbrev? Skriv in din mail nedan!

Rulla till toppen