Minska regelkrånglet för företagare!

Den mycket omfattande mängden lagar och regler som man måste behärska från första dagen av sitt företagande måste minskas!

Vissa underlättnader har genomförts när det gäller själva registrerandet av företag, men fortfarande återstår massor med lagar, regler, förordningar, avtal m.m. Ska man dessutom anställa någon i sitt företag så tillkommer redan dag 1 ytterligare en hel massa regler. Varför kan inte företagare få koncentrera sig på att driva och utveckla sitt företag?

Sverige har inte fler regler än övriga EU när det gäller företagande, men vi har en betydligt större kader byråkrater som granskar företag och företagande än resten av EU. Det gäller alltifrån statliga organ, som Bolagsverket, Skatteverket och SCB, till den kommunale miljöhandläggaren. Däremellan finns dessutom fackföreningar, tillsynsmyndigheter, etiska nämnder m.m., vilka har möjlig- och rättighet att begära av företagaren att han/hon har tillräckliga kunskaper inom just deras expert­område.

Nya och förändrade regler ger inte alltid den effekt som man trott. T.ex. konstateras att undantaget i LAS:s turordningsregler (vid färre än 10 anställda så får 2 anställda undantas från turordningslistan vid uppsägning p.g.a. arbetsbrist) anställdes inte fler personer i företag <10 anställda. Inte heller ökade personalomsättningen nämnvärt i denna företagsstorlek, men däremot minskade sjukskrivningarna med ända upp till 13 % i den gruppen! Däremot gynnades personer med ”sjukdomshistorik” när det gäller att kunna anställas. Detta framkommer från den forskning som beskrivs i rapporten ”Faktiska konsekvenser av turordningsreglerna i LAS och avtal”, som LO och Svenskt Näringsliv nyligen publicerade. Fyrkantiga regler avseende anställningsskydd verkar också innebära fler tillfälliga anställningar, d.v.s. mindre trygghet för anställd personal i större organisationer.

Lagen om personalliggare för restauranger och frisörer har inneburit att fler frisörer återgått till uthyrning av stolar till enskilda företagare (frisörer) i stället för att ha dem anställda. Avsikten med lagen var väl inte att öka antalet enmansföretag inom frisöryrket? Åtminstone framgår inte detta i lagrådsremissen. Där beskrivs istället att lagen skulle genomföras på försök, men någon utvärdering av lagens effekter synes inte ha genomförts.

73 % av 600 tillfrågade företag uppger sig inte ha märkt någon regelförenkling för företagare under förra året (NNR, Regelbarometern 2010). En hel del företagare (16 %) uppgav att regelkrånglet ökat under senare år, trots regeringens ”aktiva strävan” mot regelförenkling. Mindre företag upplever regelkrångel mer hämmande än större företag, vilket borde utgöra ett väl så gott argument att lyssna på de minsta företagarna när det gäller förslag till regelförenkling.

SFR kräver att:

  • Offentligt finansierade experter hjälper och stödjer företagare och inte enbart kontrollerar och kräver (Förvaltningslagens portalparagraf)
  • Lagen om personalliggare tas bort

 

För ytterligare information kontakta:

Leif Svensson
Förbundsordförande
E-post: leif.svensson@smaforetagarna.eu
Vxl;  042 – 34 28 50
På hemsidan; www.smaforetagarna.se

Kontakta oss

Småföretagarnas Riksförbund
E-post: info@smaforetagarna.se
Telefon: 042-342850
Fakturafrågor/medlemstjänst: 0200-380370
E-post: faktura@smaforetagarna.eu

NYHETSBREV

Vill du ha vårt nyhetsbrev? Skriv in din mail nedan!

Scroll to Top