Minskade revisionskrav

Det är ingen hemlighet att landets småföretagare föredrar en borgerlig regering framför en röd/grön sådan. Det finns undersökningar som massivt bevisar detta.

Småföretagarna hade stora förhoppningar efter valet 2006. Nu skulle förbättringar ske, byråkratiseringen minska och livet bli lättare. Det har inte skett särskilt mycket sedan dess. Regeringen menar att mycket har gjorts men om så vore skulle inte vårt näringspolitiska program behöva vara så fullt av krav på åtgärder.

Byråkratin för småföretagaren är fortfarande enorm. Till exempel är revisionskraven på företagarna strikta, besvärliga och kostsamma.

Nu kommer regeringen med en lite fläsksvål i valtider. Det är viktigt att hålla kvar småföretagarna som väljare.

De har lagt en lagrådremiss (obs. inget beslut)om att undanta riktigt små företag från revisionsplikten. Gränsen går vid 3 miljoner i omsättning eller maximum 3 anställda.

Den grupp som omfattas av förslaget (de minsta) är också de som kommer att ha störst krav från kreditgivare, som banker och Almi, på extern revision. Detta gäller ju i synnerhet i efterdyningarna av finanskrisen. Sammantaget verkar lagrådsremissen förändra lite och förenkla för småföretagarna ännu mindre.

Vår åsikt är att naturligtvis är detta ett mycket litet men dock steg i rätt riktning. Jämför man med vad som normalt gäller inom EU och i våra grannländer verkar det dock som regeringen fortfarande betraktar småföretagarna i Sverige som skattefifflare som måste kollas mycket noga.

I vårt näringspolitiska program kräver vi att revisionsplikt inte skall föreligga förrän företaget har 25 anställda. Det betyder att revision för småföretagare aktualiseras först efter krav från banker och kreditorer men mängder av mindre företagare skulle kunna klara sig utan revisionskostanden.

Vår ordförande, Leif Svensson, säger: ”Vi kommer att fortsätta att kämpa för, bland annat, en verklig minskning av byråkratin för småföretagarna och inte nöja oss med ”lite manna från himlen” eller ”smulor från bordet”.

Maud Olofsson säger att detta är ett första steg mot att helt avskaffa revisionsplikten vilket gjorts i flera europeiska länder. Då börjar det likna någonting, men varför är Sverige alltid på efterkälken i sådana sammanhang?

För ytterligare information kontakta:

Leif Svensson, ordförande
Telefon: 0733-177000
E-post: leif.svensson@smaforetagarna.eu

Kontakta oss

Småföretagarnas Riksförbund
E-post: info@smaforetagarna.se
Telefon: 042-342850
Fakturafrågor/medlemstjänst: 0200-380370
E-post: faktura@smaforetagarna.eu

NYHETSBREV

Vill du ha vårt nyhetsbrev? Skriv in din mail nedan!

Rulla till toppen