Moderaternas dominans

Småföretagarnas Riksförbund har sett tillbaka på vad som sades efter den borgerliga valsegern 2006. I ett pressmeddelande från oktober 2006 med rubriken ”En kraftfull satsning på företagande” meddelade Regeringskansliet genom den nyblivna näringsministern Maud Olofsson att ”Målet är att göra det enklare, roligare och mer lönsamt att vara företagare i Sverige. Sverige skall bli ett av världens bästa länder att starta och driva företag i”. Ett av de riktigt skarpa löftena som gavs i detta pressmeddelande var att genomföra regelförenklingar för företagen med 25 % fram till 2010.

Bakgrunden till dessa uttalanden redovisas ganska väl i en undersökning utförd av Sifo samma år och presenterad av SEB. Bara 12 % av småföretagarna tänkte nyanställa trots att det rådde högkonjunktur. Däremot skulle många av dem nyanställa om förutsättningarna förbättrades. På direkt fråga svarar nästan hälften av vad som definieras som ”snabbväxande småföretag” att vad som skulle få dem att anställa fler vore sänkt arbetsgivaravgift, minskat sjuklöneansvar och mindre administrativt krångel.

 

Känns tongångarna igen? I dag, efter 4 år med en moderatledd regering, är kraven precis desamma från småföretagarna som de var 2006. Det tycks inte ha hänt så mycket och stämmer dåligt med de ambitioner regeringen uttryckte i ovan citerade pressmeddelande. Det nya arbetarpartiet har effektivt bromsat reformer i den riktningen och Maud Olofsson har tystnat bortsett från en parentes i senaste valrörelsen.

 

Frågan är emellertid hur väl förankrad denna politik är i det moderata partiet som helhet. Alldeles nyligen gjorde tidningen Lag & Avtal en underökning om inställningen bland moderata riksdagsmän om anställningsskydd och turordningsregler. 25 av de 57 (totalt 107 varav 9 inte ville svara) som svarade säger tveklöst ja till att till exempel urholka anställningsskyddet om de själv fick råda. Om svaren är representativa också för de resterande skulle 41 % av moderaterna i Riksdagen ha en annan syn än den officiella. De nya moderaterna hyllar officiellt LAS men stödet internt är knappast kompakt visar tidningens enkät. Man kan fråga sig hur mycket demokrati det finns inom partiet och hur mycket partipiskan viner.

 

Partitoppens inflytande har emellertid inte ännu riktigt nåt ned till ungdomsorganisationen. I en artikel i Hallands Nyheter menar såväl förbundsordföranden för MUF som distriktsordföranden i Halland att ”Moderaterna måste skapa en ännu bättre jobbpolitik”. Artikeln är, som väntat, inriktad på de ungas förhållanden och hävdar att ”Epoken då guldklockan var normen är sedan länge förbi och trygghet stavas numera arbetslinje och inte LAS”. Det verkar finnas en tydlig samsyn med de enkätsvar som redovisas ovan.

 

Betydligt vidare synpunkter redovisades tidigare i år i en rapport från ”Ung allians” där MUF naturligtvis ingår. SFR har tidigare kommenterat denna (2010-04-30) under rubriken ”De unga ger oss hopp” och den tycks vara högaktuell även efter valet. ”Politiker skapar inga jobb” skrev man då, ”däremot kan de kratta manegen och skapa förutsättningar för företagande”. Andra tänkvärda citat är ”tillväxt skapas i näringslivet av företag och entreprenörer. På dessa vilar välfärden”.

Ung allians menade att det skall vara så enkelt som möjligt för företag att växa. Lägre kostnader och risker vid nyanställning skulle ge fler företag råd och vilja att nyanställa. Man sa då, i full harmoni med åsikterna hos SFR, att ”en sänkning av arbetsgivaravgiften, främst mot småföretag, skulle ge mycket”.

SFR applåderar ännu en gång och väntar otåligt på att dessa unga politiker skall utvecklas, komma in i riksdagen och inte påverkas av partipiskan.

 

 

 

För ytterligare information kontakta:
Leif Svensson
Förbundsordförande
E-post: leif.svensson@smaforetagarna.eu
Telefon; 042 – 34 28 50

Kontakta oss

Småföretagarnas Riksförbund
E-post: info@smaforetagarna.se
Telefon: 042-342850
Fakturafrågor/medlemstjänst: 0200-380370
E-post: faktura@smaforetagarna.eu

NYHETSBREV

Vill du ha vårt nyhetsbrev? Skriv in din mail nedan!

Scroll to Top