Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors
Search in posts
Search in pages

Nya regler om betalningstid och dröjsmålsränta

Från och med den 16 mars 2013 har vi nya lagregler om betalningstider och dröjsmålsränta m.m. för fordringar mot företag eller myndigheter och andra offentliga organ. De nya reglerna har till syfte att komma tillrätta med problemen med långa betalningstider i näringslivet.
 
Huvudregeln är att alla fakturor ska betalas inom 30 dagar. Idag kan överenskommelse om längre betalningstid än 30 dagar bara träffas om fordringsägaren (fakturautställaren) uttryckligen godkänt det. Villkor om längre betalningstider än 30 dagar får inte heller finnas med i standardavtal om det inte tydligt framgår för fordringsägaren.
 
I en departementspromemoria förslår nu regeringen en ytterligare ändring i reglerna på så sätt att en fordran vid handelstransaktioner mellan näringsidkare alltid ska betalas senast trettio dagar efter det att fakturautställaren framställt krav på betalning. Detta innebär en ytterligare skärpning av reglerna genom att denna betalningstid blir tvingande och över huvud taget inte kan avtalas bort mellan parterna. Denna lagändring föreslås träda i kraft den 1 januari 2014.
 
Enligt reglerna som gäller redan från mars 2013 gäller i övrigt följande.
 
Rätten till dröjsmålsränta vid försenad betalning kan inte avtalas bort. För myndigheter och andra offentliga organ gäller samma dröjsmålsränta som för andra dvs. enligt räntelagen referensräntan plus 8 procentenheter.
 
När fakturautställaren har rätt till dröjsmålsränta har han även rätt till en förseningsersättning med 450 kronor. Om en faktura betalas efter förfallodagen har fakturautställaren i princip alltid rätt till förseningsersättningen även om betalaren är ett företag eller en myndighet eller annat offentligt organ.
 
De i regeringens promemoria föreslagna skärpta reglerna har stor betydelse för våra små och medelstora företags möjligheter att få betalt för sina fakturor i rimlig tid. Betalningar inom 30 dagar förbättrar både likviditeten och företagens ekonomiska uppbyggnad.
 
Det gäller nu för alla aktörer att rätta sig efter de nya reglerna till undvikande av onödiga kostnader vid försenade betalningar till företagens leverantörer.

Kontakta oss

Småföretagarnas Riksförbund
E-post: info@smaforetagarna.se
Telefon: 042-342850
Fakturafrågor/medlemstjänst: 0200-380370
E-post: faktura@smaforetagarna.eu

NYHETSBREV

Vill du ha vårt nyhetsbrev? Skriv in din mail nedan!

Rulla till toppen