Nystartszoner

Återigen kommer bevis på alliansregeringens tveksamma hantering av svensk näringspolitik. Inga rejäla grepp men ett plottrande med små åtgärder som dessutom först skall dras i långbänk genom utredning för eventuellt genomförande 2014. Småföretagarnas Riksförbund är tveksamt till förslaget om ”Nystartszoner”. Detta är dessutom en typisk fråga för småföretagare eftersom det enligt EU:s regelverk inte får omfatta företag med mer än 50 anställda

Regeringen utser en utredare som får fram till augusti 2012 på sig att föreslå hur så kallade nystartszoner skall kunna väljas ut och fungera. I områden med hög arbetslöshet, integrationsproblem och högt utanförskap skall ges möjlighet att till lägre kostnader starta och driva företag. Tanken är att med sänkta kostnader, i form av nedsatt bolagsskatt, sänkta socialavgifter med mera, ge incitament för mer företagsamhet och lägre arbetslöshet.

 

Man hänvisar till att det i andra länder (endast Frankrike namnges) är en etablerad metod för att stärka vissa områden, städer eller orter. Hur framgångsrik metoden visat sig vara sägs ej och inte heller om det finns oönskade biverkningar i sammanhanget.

 

Att underlätta för företagsetableringar i olika områden är självfallet inte fel. Detta arbete pågår ständigt ute i olika kommuner som är på bettet och vill främja lokalt näringsliv. Etableringshjälp kan ske genom olika lokala stödåtgärder för att locka företag till orten. Tveksamt blir det emellertid när det lockas med lägre skatter och avgifter som förändrar konkurrenssituationen mot redan etablerade företag i framför allt närområdet. En tomatodlare i Skåne kan slås ut om en nyetablering med väsentligt lägre kostnader sker i någon grannkommun. Många svenska företag har flyttat sin produktion till länder med lägre kostnader till men för inhemsk verksamhet. Storföretagen har inte tillfört några arbetstillfällen netto i Sverige på länge utan expanderat utomlands.

 

SFR varnar för snedvriden konkurrens mellan landets småföretagare. Outsourcing på lokal nivå. Fler jobb på ett ställe och färre på ett annat. Alla bör få bättre möjligheter att utvidga sina verksamheter och anställa mer folk utan att etableringsorten är väsentlig. Kraftigt sänkta arbetsgivaravgifter och borttaget sjuklöneansvar skulle sannolikt ge mycket större effekter än de åtgärder som skall utredas. Sänk kostnaderna och riskerna rejält och generellt för expansion av småföretagen och undvik ytterligare byråkrati och krångel som etablerande av ”ekonomiska frizoner” kommer att ge. Sådant har småföretagarna tillräckligt av.

 

 

För ytterligare information kontakta:

Leif Svensson

Förbundsordförande

E-post: leif.svensson@smaforetagarna.eu
Telefon; 042 – 34 28 50

Kontakta oss

Småföretagarnas Riksförbund
E-post: info@smaforetagarna.se
Telefon: 042-342850
Fakturafrågor/medlemstjänst: 0200-380370
E-post: faktura@smaforetagarna.eu

NYHETSBREV

Vill du ha vårt nyhetsbrev? Skriv in din mail nedan!

Rulla till toppen