Om bluffakturor än en gång

Vi har tidigare skrivit om denna plåga för småföretagen i denna tidnings nummer 2 för 2010. Utöver vad vi redovisat i den artikeln, vill vi här påminna om vilka olika åtgärder som myndigheter och företagarorganisationer vidtagit sedan dess.

Förbundet vill verkligen uppmärksamma medlemmarna på att det fortfarande på marknaden förekommer ett antal icke seriösa företag som med jämna mellanrum skickar ut bluffakturor till våra medlemmar. Det förefaller inte som om antalet bluffakturaföretagen minskar i antal utan tvärtom. Blufföretagen drar in 1,2 miljarder årligen på falska fakturor. Pengar som företagarna istället skulle kunna inverstera i sin egen verksamhet.

De råd som vi tidigare lämnat till medlemmarna om hur de bör agera, om de blir utsatta för denna företeelse, står fortfarande fast. Det som tillkommit sedan artikeln skrevs år 2010 är följande.

Svensk Handel har på sin hemsida lagt upp en lista som kallas för ”Varningslistan” där både äldre och nytillkomna bluffakturaföretag räknas upp. På den hemsidan kan man dessutom ta del av de råd som Svensk Handel ger till sina medlemmar om hur de bör agera. Man kan även anmäla misstänkta blufföretag och lämna tips om dem.

Ett nystartat företag, Varningsinfo, har inlett ett antal åtgärder för att sätta hårt mot de kriminella element som driver blufföretagen. Man uppger att enligt den senaste statistiken har polisanmälda brott ökat från 6 648 till 7318, vilket är en ökning med 10 procent. Genom Varningsinfo kan man köpa en del olika tjänster för att skydda sig mot dessa företag.

Skatteverket har också skärpt kontrollen av företag som skickar ut falska fakturor. Syftet med skärpningen är att avregistrera blufföretagen och samla bevismaterial så att åtal kan väckas i flera ärenden. Ett kännetecken för att något är fel inom företaget är oviljan att redovisa moms. Därför ska hårdare momskontroller leda till att fler blufföretag avslöjas.

Förbundet ansluter sig slutligen till de andra företagarorganisationer som vill att regeringen ska snabbutreda hur man på ett enkelt och snabbt sätt kommer åt problematiken med dessa brott mot småföretagen.

I första hand genom en ändring i kreditupplysningslagen där privatpersoner har ett större skydd än en företagare, eftersom en anmärkning mot ett företag uppstår redan när ett betalningsföreläggande registreras hos kronofogdemyndigheten. Många betalar därför istället för att bestrida ett falskt krav.

I andra hand genom att man inför någon form av ångerrätt även för företagare. Ett problem i detta sammanhang kan vara att det kan uppstå bevisfrågor eftersom skumma säljare alltid kan hävda att någon ångerrättshandling aldrig vidtagits eller kommit fram till avsändaren.

Hursomhelst menar Förbundet att någonting nu måste göras innan problemen svämmar över alla bräddar.

Djursholm den 31 augusti 2011

Wiggo Lindgren

Kontakta oss

Småföretagarnas Riksförbund
E-post: info@smaforetagarna.se
Telefon: 042-342850
Fakturafrågor/medlemstjänst: 0200-380370
E-post: faktura@smaforetagarna.eu

NYHETSBREV

Vill du ha vårt nyhetsbrev? Skriv in din mail nedan!

Rulla till toppen