Öppet brev till Annie Lööf – Trött på tomma ord, taktik och plakatpolitik

”Trött på tomma ord, taktik och plakatpolitik”

Citatet ovan är hämtat från Ditt stora sommartal på Djurgården. Småföretagarnas Riksförbund har skärskådat det, och Dina uttalanden inför det, noga och finner tyvärr mycket sådant i innehållet.

I en intervju i Expressen inför talet säger Du att Du vill ”satsa på jobbskaparlinjen och göra Centerpartiet till småföretagarpartiet nummer ett”. Ytterligare sägs i samma artikel att ”hennes främsta krav är att företagen slipper ansvaret för den andra sjuklöneveckan”.

Med ganska tomma ord har Centern ända sedan 2006 varit de som, mest av alla partier, förespråkat åtgärder för att förbättra klimatet för småföretagen men efter sju år i alliansregeringen har mycket lite skett i den förda politiken. Det kallar vi plakatpolitik.

I onsdagens sommartal står Du fast vid Alliansens tidigare löften om ytterligare ett jobbskatteavdrag, en höjd brytgräns för den statliga inkomstskatten och en skattelättnad för våra pensionärer. Alltsammans lovvärt men kostnadsberäknat till ca 16 miljarder. Visserligen skall dessa åtgärder avvägas mot andra viktiga reformer av vilka Småföretagarna valt ett par ur Ditt tal.

Sjuklöneansvaret är en fråga som varit het i sommar och nästan alla partier vill minska det. Du sa i Ditt tal att: ”Vi behöver flytta en större del av kostnaderna från företagen till staten, i ett första steg genom att slopa den andra sjuklöneveckan. Detta är viktigt både därför att det minskar risken med att anställa någon ny och därför att de som tidigare varit sjukskrivna ofta, eller i längre perioder, lättare skulle få ett jobb”. Om detta skall rubriceras som taktik eller plakatpolitik är svårt att avgöra men det är i vart fall totalt verkningslöst för de små företagen som Du vill värna om.

Kostnaden för den andra sjuklöneveckan är mellan 10 och 20 % av den totala kostnaden för sjuklöneansvaret och är tämligen betydelselös för småföretagen då riskerna för att nyanställa och utveckla ändå kvarstår nästan oförändrade. För de stora företagen och de statliga och kommunala sådana blir det dock rejält klirr i kassan men det påverka inte deras vilja att nyanställa. Varför inte visa att Centern är småföretagarnas parti genom att ta bort hela sjuklöneansvaret för små företag med upp till 10 anställda som vi föreslagit. Ett par andra partier i Riksdagen har tagit det till sig och är i den frågan klart mera småföretagarvänliga än Centern.

En annan fråga, som Småföretagarna drivit hårt under året, är införandet av ett väl fungerande arbetsplatsförlagt lärlingssystem redan i gymnasiet. Vi har lagt fram en tydlig och väl dokumenterad rapport om detta med jämförelser om hur det fungerar väl i vissa andra länder. Tillsammans med sjuklöneansvaret var det nog den frågan som drogs fram mest i sommarens Almedalsvecka. Du har själv besökt Siemens i Tyskland och talat väl om det system de använder där och sagt att detta borde, i lämpliga delar, kunna införas även i Sverige. Vår ”skolminister” Jan Björklund kom i Almedalen med ett förslag som i allt väsentligt liknade det vi rekommenderat. Det skulle ge småföretagen incitament till att anställa lärlingar och utbilda dem till framtida nyttiga medarbetare.

I ditt sommartal blir det väldigt spretigt och det säger oss inte riktigt hur Centern vill ha det. Du vill göra en satsning på den så kallade jobbpakten som tvärdog i våras då parterna på arbetsmarknaden klev av men som Moderaterna försökt hålla liv i trots detta. Du talar om YA-jobb som är ett inslag i detta som fördes fram av M i Almedalen men som det sedan varit ganska tyst om. Du vill dessutom göra en egen satsning i det ”nygamla” lärlingssystemet från 2008-2011 genom att fördubbla ersättningen från 30 000 kronor till 60 000 kronor till företag som tar sig an en lärling. Slutligen vill Du också titta på möjligheten att införa en lärlingsanställning som i t.ex. Tyskland.

Varför inte vända på ordningen och stötta Jan Björklund fullt ut. Ni spelar ju på samma planhalva. I hans förslag finns det möjlighet att få fram ett system som både elever och småföretagare kan ta till sig och som med stor sannolikhet skulle skapa många tusen nya lärlingsjobb omedelbart. Företagen skulle bli villigare att anställa ungdomar och arbetslösheten inom den kategorin skulle sjunka drastiskt. Vilket är vad alla vill se.

Om Centern verkligen vill vara ”småföretagarpartiet nummer ett” bör Ni lyssna på småföretagen och tydligt undvika ”tomma ord, taktik och plakatpolitik”.

Kontakta oss

Småföretagarnas Riksförbund
E-post: info@smaforetagarna.se
Telefon: 042-342850
Fakturafrågor/medlemstjänst: 0200-380370
E-post: faktura@smaforetagarna.eu

NYHETSBREV

Vill du ha vårt nyhetsbrev? Skriv in din mail nedan!

Rulla till toppen