Öppet brev till Ulf Kristersson, Socialförsäkringsminister

Med anledning av Din artikel om sjukfrånvaron i Svenska Dagbladet (Brännpunkt) nyligen vill Småföretagarnas Riksförbund ifrågasätta och klargöra en del saker.

Alla partier i Sveriges Riksdag utom Moderaterna vill minska ansvaret för sjuklön för företagen. Vissa vill ta bort båda sjuklöneveckorna (för småföretag) andra vill ta bort endast den andra (för alla företag). Tydligen har alla partier (utom M) insett att sjuklöneansvaret är ett väsentligt hinder för företagens vilja att nyanställa och delvis insett att det är särskilt riskfullt för riktigt små företag. Den moderata arbetslinjen som nu drivits i sju år inkluderar inte en företagarlinje som så många insiktsfulla politiker efterlyser. Med risk att verka tjatiga upprepar vi vad som sagts från snart sagt alla håll på senare tid att under de senaste 20 åren har 4 av 5 nya jobb skapats i småföretagen. Inte i de stora privata företagen eller hos företag ägda av staten, landstingen eller kommunerna.

Det finns alltså enligt vår (och andras) absoluta övertygelse klar anledning att i frågan om sjuklöneansvar särbehandla småföretagen. Till detta finns framför allt 3 skäl.

  1. Det är hos småföretagen möjlighet till tillväxt finns. Historiskt är det så (se ovan) liksom framöver. I en enkät vi nyligen genomfört bland våra medlemmar (augusti 2013) med över 1 000 svar säger väl över 40 % att de skulle nyanställa om sjuklöneansvaret togs bort. Det skulle kunna innebära långt fler nya jobb än de som omtvistat erhållits med de punktinsatser som Alliansregeringen genomfört för att minska (ungdoms-) arbetslösheten.
  2. Sjukfrånvaron i procent av antalet anställda i privat sektor är enligt senaste statistik från SCB (2013 kvartal 2) mindre än hälften bland de små företagen jämfört med de stora (1,4 % – 3,1 %). Ännu högre är siffrorna om man tittar på sjukfrånvaron hos företag ägda av landstingen (3,7 %) eller kommunerna (4,0 %). Orsakerna har vi inga belägg för men vi är övertygade om att de riktigt små privata företagen är mer måna om sina anställda beroende på de personliga relationerna men också eftersom de vet hur oerhört kostsamt det är med upprepad sjukfrånvaro. Det kan också bero på större lojalitet bland de anställda.
  3. Kostnaderna för att ta bort sjuklöneansvaret helt för företag med upp till 10 anställda skulle bli ganska små i jämförelse med andra reformer Alliansregeringen har genomfört (jobbskatteavdrag, halvering av arbetsgivaravgiften för unga, sänkt krogmoms) men, tror vi, väl så verkningsfulla. Riksdagens Utredningstjänst har beräknat att notan för staten skulle stanna på cirka 1,4 miljarder kronor vilket vore väl använda pengar. I en annan tidigare artikel i Brännpunkt skriver moderaten Finn Bengtsson att ”en överföring av arbetsgivarnas totala utgifter för sjuklön till staten skulle motsvara en ökning av statens största utgiftspost med hisnande 66 % ”. Att endast låta det gälla för småföretagare låter alltså både vettigt och ekonomiskt rätt.

I Din artikel i Brännpunkt skriver Du att: ”de rödgröna partierna vill minska eller helt avskaffa arbetsgivarnas två veckors sjuklöneperiod.” Du glömmer att även tre av alliansens fyra regeringspartier också vill göra så. Moderaterna står helt ensamma om att inte vilja genomföra en sådan reform och därmed bromsar de effektivt småföretagens möjlighet att nyanställa. Ett tungt ansvar som kan visa sig ödesdigert när landets 1 miljon småföretagare går till valurnorna nästa år.

Till sist frågan om borttagande av ansvaret för båda sjuklöneveckorna eller bara den andra. Att bara ta bort den andra veckan (S, C och FP) är bara populistiskt och ger ingen minskning av riskerna för nyanställning. Kostnaderna för företagen sjunker med mindre än 20 % vilket inte gör någon egentlig skillnad.

Kontakta oss

Småföretagarnas Riksförbund
E-post: info@smaforetagarna.se
Telefon: 042-342850
Fakturafrågor/medlemstjänst: 0200-380370
E-post: faktura@smaforetagarna.eu

NYHETSBREV

Vill du ha vårt nyhetsbrev? Skriv in din mail nedan!

Rulla till toppen