Rättssäkerheten äventyras

En rubrik i Dagens Industri Debatt den 11 januari lyder så här: ” Rättssäkerheten i skattemål riskerar att bli ännu sämre”. I artikeln berättas sedan om ett utredningsförslag som riskerar att bli ny lag. Regeringen har nämligen genom den s.k. målutredningen kommit med ett förslag som innebär att det ska bli svårare att få en andra prövning av skattemål. Detta förslag är ute på remiss till och med den 21 januari.

Vi inom Småföretagarnas Riksförbund vill i detta sammanhang varna för regeringens förslag eftersom det i allra högsta grad kan komma att drabba oss småföretagare.

 

Bakgrunden är den att ett flertal näringslivsorganisationer och skatteverket för några år sedan vände sig till regeringen med en begäran om snabba åtgärder för att uppnå en ökad specialisering i skattemål i förvaltningsdomstolarna. Istället för att återkoma med ett förslag på sådana åtgärder har regeringen nu tänkt sig att det i skattemål ska införas spärrar till en andra domstolsprövning så kallat prövningstillstånd.

 

Målutredningens förslag går ut på att det ska införas prövningstillstånd i skattemål i kammarrätt. Till stöd för sitt förslag åberopar målutredningen Domstolsverkets rapport 2002:4 som enligt utredningen visar ett positivt resultat vad gäller utvärderingen av de måltyper i kammarrätten där prövningstillstånd införts.

 

Våra erfarenheter är att den ändring som genomförts med prövningstillstånd i hovrätterna utsatts för ganska allvarlig kritik och att det därför är för tidigt att genomföra en liknande reform i förvaltningsrätten.  Granskningsdispens innebär i korthet att ett mål ska tas upp till prövning om det av domen inte går att bedöma om den är riktig eller inte. De utvärderingar som målutredningen åberopar är enligt vår mening inte tillförlitliga eftersom statistiken om ändringfrekvenser inte ger ett tillräckligt underlag för att bedöma om effektivitetsvinster verkligen uppkommit.

Vi motsätter oss förslaget på följande grunder. Vi inom förbundet vill här som alltid uttrycka oss ”litet mer rakt på”. Vi vill inte ha någon ändring i enlighet med förslaget till dess regeringen säkerställt kompetensen i förvaltningsrätterna i form av skatterättsliga specialavdelningar. Först när man genomfört en sådan förändring kan vi tänka oss någon form av spärr för överprövningar i andra instans.

 

Detta är en utomordentligt viktig fråga för oss småföretagare eftersom skatteprocesser är mycket långdragna och kostar mycket pengar. I detta sammanhang kan nämnas att det är nästan omöjligt att få något väsentligt ekonomiskt stöd för skatteprocesser i form av  rättshjälp eller rättsskydd. Inte sällan är det också så att en del företag hinner gå i konkurs innan ett skattemål slutligt avgjorts. Detta kan ju vara förödande i synnerhet som om företagaren vinner målet.

 

Om regeringen verkligen vill ha ett framtidsinriktat och positivt småföretagande i Sverige är förslaget helt kontraproduktivt.

 

 

För ytterligare information kontakta:
Leif Svensson
Förbundsordförande
E-post: leif.svensson@smaforetagarna.eu
Telefon; 042 – 34 28 50

Kontakta oss

Småföretagarnas Riksförbund
E-post: info@smaforetagarna.se
Telefon: 042-342850
Fakturafrågor/medlemstjänst: 0200-380370
E-post: faktura@smaforetagarna.eu

NYHETSBREV

Vill du ha vårt nyhetsbrev? Skriv in din mail nedan!

Rulla till toppen