Regelförenkling???

I vanlig ordning skapar riksdag och regering ytterligare krångel och kostnader för företagare. Ett tydligt exempel är Lagen ”om kassaregister m.m.” (2007:592). Innebär t.ex.” m.m.” i lagens rubrik att denna lag gäller just min verksamhet? Finns det någon som kan upplysa mig om det? Eller måste jag som företagare betala någon extra för det också?

Lagen om kassaregister för kontantförsäljning infördes fr.o.m. 2010-01-01 (eller 1/7-10 eller 1/1-11) för att ” skydda seriösa företagare inom kontanthandeln mot illojal konkurrens. Lagen innebär att Skatteverkets kontroll­möjligheter ökar.” Alla erfarenheter hittills visar att Skatteverket fått utökade befogenheter och resurser samtidigt som kostnader i pengar och tid vältrats över på mindre företagare. Stora företag och oseriösa mindre företagare fortsätter ungefär som förut.
Lagen innehåller en mängd undantag från reglerna (men som vanligt är det företagaren och inte myndigheten som har bevisbördan). Man behöver t.ex. inte ha det kostsamma kassaregistret om man omsätter mindre än 4 prisbasbelopp inklusive moms (2011 innebär det 136 960 kr exkl. moms). Detta skapar ytterligare ett hinder för de minsta företagen att växa och få chans att bli livskraftiga. Att köpa ett godkänt kassaregister för 15-20 000 kr kanske inte är vad ett nystartat företag behöver?
Ett annat exempel på undantag från kravet på dyrt kassaregister är att man kan skriva kvitto, där kunden kan identifieras, vid varje köp. Förutom att det tar mycket tid för den seriösa företagaren inbjuder det till att mygla för dem som är oseriösa. Dessutom skrämmer man bort de kunder som, av någon anledning, inte vill uppge sitt namn och sin adress för andra personer i köpsituationen.
Förutom lagen har även Skatteverket formulerat en mängd föreskrifter, såväl under 2009 som -10. För företagare kan dessa bara uppfattas som extra kostnader och ytterligare regler som man måste hålla reda på och rätta sig efter. Det var illa nog att företagets befintliga kassaregister blev ”omodernt” och värdelöst, det nya kassaregistret skulle också beställas, betalas, installeras och läras in. Vilka marginaler tror teoretikerna i Stockholm att mindre företag har?
· Avskaffa de befintliga reglerna om kassaregister med ”den svarta lådan” och visa i handling att ni tror och litar på oss!
· Låt Skatteverkets koncentrera sitt kontrollarbete på oseriösa företagare och sluta ge dem möjlighet att trakassera den stora majoriteten av seriösa företagare!
· Inför inga ”nya” regler utan att kontrollera med verkligheten!
Vi föreslår därför att den nedre gränsen för när kassaregister behövs begränsas till årsomsättning på mer än 50 PPB (2 140 000 kr) exkl moms.
· Genom att sätta en gräns på en nivå där verksamheten faktiskt kan bedrivas för företag inom handelsbranschen blir kostnaden för systemet relativt liten i förhållande till omsättning (och förhoppningsvis vinst)
· Det krävs färre undantag och därmed enklare och tydligare regler
· Färre företag berörs och därmed blir kontrollbehovet för denna regel mindre, vilket medför mindre byråkrati och inte samma ökning av anslagen till Skatteverket
· Ange gränsen exklusive moms, eftersom det är den gängse regeln (även officiellt) för företagare.

 

För ytterligare information kontakta:

Leif Svensson Förbundsordförande
E-post: leif.svensson@smaforetagarna.eu
Telefon: 042 – 34 28 50

Kontakta oss

Småföretagarnas Riksförbund
E-post: info@smaforetagarna.se
Telefon: 042-342850
Fakturafrågor/medlemstjänst: 0200-380370
E-post: faktura@smaforetagarna.eu

NYHETSBREV

Vill du ha vårt nyhetsbrev? Skriv in din mail nedan!

Scroll to Top