Regelkrånglet del 2

Småföretagarnas Riksförbund har allt sedan sin tillkomst för ca 1 år sedan återkommande tagit upp frågan om den byråkrati och det regelkrångel som omgärdar våra nu ca 18 000 medlemmar och naturligtvis alla andra småföretagare i landet. Vi har lovat våra medlemmar att vara mera ”rakt på” och inte sticka under stol med vad vi tycker.

I en enkätundersökning vi gjort bland våra medlemmar anser 74 % att de inte märkt avsevärda skillnader i regelkrånglet sedan Alliansen tillträdde 2006. 11 % vet inte medan 14 % har märkt någon förändring

 

Efter valet 2006 sa den nyblivna näringsministern Maud Olofsson att det skulle bli enklare, roligare och mer lönsamt att driva företag. Man skulle bland annat genomföra regelförenklingar för företagen med 25 % fram till 2010.

 

Eftersom vare sig vi eller våra medlemmar upplever att det blivit så tillskrev vi Näringsdepartementet och bad om en förteckning över de åtgärder, vad gäller förenklingar, som vidtagits under den förra mandatperioden.

 

Svaret kom härförleden men visade sig inte innehålla vad vi frågat om utan en sammanställning av de åtgärder man planerade att göra under mandatperioden 2006- 2010.  Den var naturligtvis omfattande och förmodligen mångfalt längre än en sammanställning skulle blivit av de åtgärder som utförts. Dessutom har vi nu redan år 2011.

 

Tidningen Riksdag & Departement skrev i juli 2010 om detta: ”Handlingsplan för hur företagens administrativa kostnader ska minskas med 25 % fram till 2010. Handlingsplanen finns men målet 25 % är långt borta”. Om handlingsplanen fortfarande gäller vet inte SFR men vi fick den som svar på vår fråga i slutet av förra året.

 

SFR nöjer sig emellertid inte med detta utan kommer att tillskriva departementet igen med krav på svar med stöd av Förvaltningslagen § 4 där tvingande bestämmelser finns om att svar måste ges. Vi lär återkomma i ärendet.

 

 

 

För ytterligare information kontakta:
Leif Svensson
Förbundsordförande
E-post: leif.svensson@smaforetagarna.eu
Telefon; 042 – 34 28 50

Kontakta oss

Småföretagarnas Riksförbund
E-post: info@smaforetagarna.se
Telefon: 042-342850
Fakturafrågor/medlemstjänst: 0200-380370
E-post: faktura@smaforetagarna.eu

NYHETSBREV

Vill du ha vårt nyhetsbrev? Skriv in din mail nedan!

Rulla till toppen