Regeringens jobbpaket och småföretagen

Regeringen har nu presenterat sitt så kallade jobbpaket som skall ligga till grund för den höga ambitionen att år 2020 ha den lägsta arbetslösheten inom EU. De satsar 7,7 miljarder kronor på reformer för fler jobb under 2015 och 12 miljarder under 2016.

Här borde finnas utrymme för satsningar som skulle kunna ge småföretagen incitament och möjligheter för att växa, utvecklas och anställa fler medarbetare. Särskilt angeläget borde det vara eftersom det är påvisat att 4 av 5 nya jobb har tillkommit hos dessa under de senaste 20 åren.

I det aktuella paketet finns en post på 360 miljoner avsatt för att förbättra högkostnadsskyddet i sjuklöneansvaret med absolut prioritering för de riktigt små företagen. Förslaget är helt identiskt med det som Alliansen tidigare lagt och när dessutom Miljöpartiet och Vänsterpartiet tidigare tydligt tagit småföretagens parti i denna fråga var det inte helt oväntat att det blev så. Det blir inte svårt att få igenom i riksdagen. Dessutom var det en dryg miljard billigare än Socialdemokraternas eget förslag att ta bort sjuklöneförslaget för endast andra veckan men till alla företag. Ett förslag som Småföretagarna kritiserat kraftigt.
I övrigt måste man dock använda lupp med stor förstoring för att hitta åtgärder eller reformer med inriktning mot småföretagen.

En mindre summa på 130 miljoner ges till Almi för förstärkta insatser för företagsutveckling och innovation. I vad mån det hjälper småföretagen kan ifrågasättas. Här kan ett litet företag låna pengar när banken sagt nej men får då betala väsentligt högre ränta än om banken sagt ja. Hur frestande är det för en liten företagare med små resurser?

En ännu mindre summa på 20 miljoner går till Tillväxtverket för att främja aktörer med inriktning mot ungt entreprenörskap. Småsmulor i sammanhanget.

Småföretagarnas Riksförbund kan inte annat än konstatera att det något komplicerade förhållandet som råder mellan Socialdemokraterna och företagande (citat från den socialdemokratiska småföretagarföreningen i Stockholm) kvarstår. Reformer och satsningar på åtgärder som skulle ge småföretagen resurser och möjligheter att växa och växa snabbt lyser med sin frånvaro i regeringens jobbpaket.

Förbundet kommer framöver att titta noga på vad den nya regeringen gör eller inte gör för att skapa ett bättre företagsklimat för landets motor, småföretagen. Det är det uppdrag vi har från våra medlemmar och vi kommer liksom hittills att vara ”rakt på” och säga vad vi tycker. Ris och ros efter förtjänst.

Kontakta oss

Småföretagarnas Riksförbund
E-post: info@smaforetagarna.se
Telefon: 042-342850
Fakturafrågor/medlemstjänst: 0200-380370
E-post: faktura@smaforetagarna.eu

NYHETSBREV

Vill du ha vårt nyhetsbrev? Skriv in din mail nedan!

Scroll to Top