Regeringens plakatpolitik

Svenska småföretag är motorn i landets ekonomi. Fler än 99 % av Sveriges alla företag har färre än 50 anställda. Vi står för nästan 50 % av näringslivets bidrag till BNP och sysselsätter nästan hälften av alla anställda i Sverige.

Under de senaste åren har sysselsättningen minskat och det är framför allt ungdomarna som förlorat sina jobb. Men på de minsta arbetsplatserna med färre än 10 anställda har mönstret varit det motsatta. Där har antalet sysselsatta personer under 25 år tvärtom ökat. Därför är det ändå slående hur lite regeringen faktiskt lyssnar till småföretagen och vill förstå de villkor som vi arbetar under.

Anders Borg och Annie Lööf har nyligen gett Världsbanken i uppdrag att granska Sveriges företagsklimat. Vi kan inte låta bli att ställa oss frågan varför? Få delar av samhället är så genomanalyserat och omskrivet som företagsklimatet. Mellan 2007 till 2009 skrev regeringens expertkommitté, Globaliseringsrådet, 35 rapporter med skarpa reformförslag i syfte att stärka näringslivet. Förslagen handlade om tydliga skatteregler och sänkta skattesatser, avskaffande av LAS så att kompetens istället för anställningsår skulle premieras vid uppsägningar och sänkta arbetsgivaravgifter för småföretag. Listan på förslag kan göras mycket längre. Om alla förslag skulle genomföras skulle det ske till en kostnad på cirka 40 miljarder kronor, mindre än 5 % av statens årliga utgifter.

Väldigt litet, av Globaliseringsrådets förslag lämnade någonsin Anders Borgs skrivbordslåda. Vi behöver inga fler analyser, utredningar eller kommissioner – vi behöver handling!

Både regeringen och oppositionen ser sysselsättningen som kommer att avgöra valet 2014. Vi på Småföretagarnas Riksförbund instämmer i detta. Om inte sysselsättningen ökar blir det heller ingen tillväxt. Vad politiker ur båda blocken inte har förstått är att man inte kan kommendera fram nya jobb. Det är bara genom att företagen väljer att anställa som långsiktigt hållbar sysselsättning kan skapas. För det krävs en aktiv företagarvänlig politik och det är sorgligt eftersatt idag. Arbetslinjen har gjort det lönsammare att ta jobb som redan finns. Bra så, men en företagarlinje har vi inte sett till och den behövs för att skapa nya jobb.

De stora kostnaderna för oss småföretagare ligger i arbetsgivaravgifterna och sjuklöneansvaret och vi har problem att få tag på utbildad arbetskraft. Vi behöver inga subventioner, speciallösningar eller undantag, bara enkla, klara och tydliga regler. För ett land med en liten ekonomi som den svenska är det nödvändigt att bedriva en företagarvänlig skattepolitik. I det långa loppet är det betydligt kostsammare att låta bli.

Det finns mängder med förslag som vi har och som vi kan. Regeringen behöver inte vända sig till Världsbanken för att få svar. Så sluta upp med er plakatpolitik och hör med oss – vi vet.

Kontakta oss

Småföretagarnas Riksförbund
E-post: info@smaforetagarna.se
Telefon: 042-342850
Fakturafrågor/medlemstjänst: 0200-380370
E-post: faktura@smaforetagarna.eu

NYHETSBREV

Vill du ha vårt nyhetsbrev? Skriv in din mail nedan!

Rulla till toppen