Reinfeldt – Alliansen och Småföretagarna

Vår Statsminister, Fredrik Reinfeldt skrev i en debattartikel i Dagens Nyheter häromdagen om vad Alliansen gjort så bra under de nästan sex år de haft regeringsmakten.

Mycket av det han räknade upp är någorlunda sant men det intressanta är en av de saker han inte nämnde som gjort utan bara som återstår att göra. Dessutom mycket knapphändigt. Åtgärder för att stärka företagsamheten i Sverige.

Under avdelning bra gjort finns naturligtvis jobbskatteavdragen där han menar att tre av fyra svenskar som arbetar heltid har fått över 1 500 kronor per månad mer i plånboken.

Om Arbetslinjen skriver han att sysselsättningen har ökat, utanförskapet har minskat, många färre är i dag sjukskrivna och att människor stannat kvar på arbetsmarknaden trots kriser. Siffrorna bakom dessa påståenden misstänkliggörs av oppositionen som menar att procentuellt sett har vi inte fler i arbete. Hur som helst så hade det troligen varit mycket värre utan Arbetslinjens åtgärder (vår kommentar).

Skolan är ju ett viktigt debattämne och här skriver han att Alliansen skapar en modern kunskapsskola som tar vara på varje elevs förmåga och intressen. Småföretagarna har i flera år propagerat för ett effektivt lärlingssystem som verkligen gör skolan allsidig och anpassad till det verkliga elevunderlaget där en del inte är intresserade av teoretiska studier.

Inom sjukvården säger han att Alliansen har gjort det lättare att få träffa en läkare, köerna är kortare till sjukvården och att patienten har mer inflytande.

Människors trygghet har ökat med fler poliser och skärpta straff. Polisens effektivitet och trovärdighet, som är en het potatis, tar han upp som något som måste åtgärdas

Avslutningsvis skriver han att Alliansen har utarbetat en ambitiös klimat- och energipolitik med tydliga mål. Det finns naturligtvis många som har avvikande mening om detta.

Ödmjukt tillstår han att det finns mycket mer att göra inom samtliga områden. Vad som kommer härnäst får vi se i höstbudgeten. Han har pekat ut vissa prioriterade områden men detta vill Småföretagarna återkomma till då.

I ingressen nämnde vi att det saknas tankar, idéer och åtgärder för att stärka klimatet för småföretagarna Han skriver en mening om vad som bör göras: ”Vi behöver också fler företag som startas, växer och stannar i Sverige” Åtgärder för detta nämns inte förutom att han vill sänka bolagsskatten. Förmodligen marginellt.

 

Småföretagarna har helt nyligen släppt en innehållsrik rapport om att Sverige bör lära av omvärlden när det gäller att stimulera små företag att utvecklas och växa. Vi har tagit talande exempel från länder som Sydkorea och Kanada vilket bland annat uppmärksammats i Kanada där man tacksamt suger i sig av berömmet. Vi uppmanar våra politiker att studera denna rapport noga och tänka till.

Precis i dagarna har vi startat en genomgång av SBA (Small Business Act). Detta aktstycke, med sina tio principer om hur EU vill att medlemsstaterna skall agera för att förbättra klimatet för småföretagen, har tagits av bl.a. Sverige redan 2008 för att implementeras här. En första inledande artikel om detta har precis släppts och tagits upp i sin helhet av någon av de större tidningarna (HD). Fortsättning följer under hösten där vi kommer att titta på var och en av de enskilda principerna och försöka bedöma vad som gjorts i Sverige och vad som bör göras snarast. Så här långt ser det inte särskilt lovande ut för stora applåder.

Kontakta oss

Småföretagarnas Riksförbund
E-post: info@smaforetagarna.se
Telefon: 042-342850
Fakturafrågor/medlemstjänst: 0200-380370
E-post: faktura@smaforetagarna.eu

NYHETSBREV

Vill du ha vårt nyhetsbrev? Skriv in din mail nedan!

Rulla till toppen