Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors
Search in posts
Search in pages

Ryckt ur sitt sammanhang

Den röd/gröna oppositionen lovar en satsning på småföretagarna och försöker hålla en enad profil i dess frågor. Småföretagarnas Riksförbund menar att de frågor, som tas upp, är ryckta ur sitt sammanhang och inte speglar den totala inställningen till småföretagande som man har.

Dessutom är spannet mellan partierna i den politik man vill driva så stort att det torde bli svårt att få till någon enighet som kan leda till förbättringar för småföretagarna.

Det finns också en trovärdighetsfaktor att beakta. Historiskt har partierna på vänsterkanten under långa perioder av politisk majoritet inte gjort mycket, om ens något, för att underlätta för småföretagare att etablera sig och utveckla sina företag. Det är snarare tvärtom.

Det är ganska tydligt att de röd/gröna har koll på vad småföretagarna anser som viktiga frågor. De lovar att ändra den nyligen tagna bestämmelsen om karensdagar och ge småföretagarna rätt till valfrihet härvidlag.

 

Man lovar att sänka arbetsgivaravgifterna med 2 procentenheter 2011 och med 4 procentenheter 2012. Samtidigt tar man bort de regler som idag gäller arbetsgivaravgifter för unga. 2 respektive 4 procentenheter är dessutom småsaker i sammanhanget och ligger långt under de krav som ställs från SFR.

En justeringen av den överfinansiering av sjukförsäkringen som idag finns i arbetsgivaravgifterna skulle ge 5 procentenheter direkt. Därefter kan man börja sänka.

 

Beträffande småföretagarnas sjuklönekostnader, som är helt horribla, lovar man att ”se över” dessa. Orsa kompani lovar ingenting bestämt, man kan nog glömma den biten.

Andra saker de tar upp, som SFR anser mindre intressanta i jämförelse med de stora frågorna, är t.ex. riskkapitaltillskott genom kapital från Vattenfall och stimuleringsstöd för internettillgång och kan lämnas därhän.

 

Ser man till bilden i stort och inte bara till dessa lösryckta frågor så finns det mycket i de röd/grönas valprogram som försämrar företagsklimatet. Man utlovar skattehöjningar, återinförande av förmögenhetsskatt, införande av rätt till heltid, högre arbetsgivaravgifter för ungdomar mm.

Den samlade politik som de röd/gröna vill driva torde inte totalt sett underlätta för småföretagarna. Tvärtom vet vi historiskt sett att det inte finns mycket att hämta på den kanten. Det kryllar av svikna löften genom åren.

 

Hur socialdemokraterna skall kunna få med sig Vänsterpartiet är dessutom en berättigad fråga. Läser man Vänsterpartiets valmanifest som nyligen antagits står det klart att man vill ha ett samhälle med mindre makt hos företagarna. De vill ha stärkt strejkrätt och anställningstrygghet, höjda arbetsgivaravgifter och sänkt arbetstid med bibehållen lön.

 

Inom Småföretagarnas Riksförbund kan man inte förstå att ingetdera av blocken tycks inse de stora sammanhangen i politiken som berör småföretagarna säger ordförande Leif Svensson. Det är tämligen självklart att om man underlättar ordentligt för småföretagarna att anställa medarbetare och gör det mindre riskfyllt skulle denna sektor som utgör merparten av svenskt företagande explodera.  Arbetslösheten skulle minska kraftigt och generera enormt ökade skatteintäkter. Finansieringen av de reformer som behövs skulle inte bli något problem.

 

 

 

 

 

För ytterligare information kontakta:
Leif Svensson
Förbundsordförande
E-post: leif.svensson@smaforetagarna.eu
Telefon; 042 – 34 28 50

Kontakta oss

Småföretagarnas Riksförbund
E-post: info@smaforetagarna.se
Telefon: 042-342850
Fakturafrågor/medlemstjänst: 0200-380370
E-post: faktura@smaforetagarna.eu

NYHETSBREV

Vill du ha vårt nyhetsbrev? Skriv in din mail nedan!

Rulla till toppen