S och småföretagen

Med bara 5 månader kvar till valet borde det hetta till ordentligt i debatten snart. Om inte alliansen kommer med något drastiskt utspel som fångar väljarna ser det ut som vi kommer att få en S-ledd regering de kommande fyra åren. Ingen vet dock hur den kommer att se ut.

Från småföretagarnas sida kan man spekulera på olika sätt och det kan bli ganska hopplöst att driva företag eller så kan man se möjliga ljuspunkter. Helt klart tycks det vara att många småföretag (liksom en del stora) kommer att få ökade kostnader att hantera genom fördubbling av arbetsgivaravgifterna för unga liksom fördubbling av restaurangmomsen. Alldeles oavsett diskussioner om hur verksamma dessa halveringar som Alliansen infört är tycks man vara överens om att S genom att ta bort dem får mellan 20 och 25 miljarder i ökade inkomster som företagen får betala. Förlorarna är de ungdomar som fått jobb genom dessa skatte- och avgiftslättnader. Åtminstone de mindre företagen måste spara in sina kostnadsökningar och det lär ske genom minskning av personalen i stor omfattning. Vad annat finns som ger samma effekt? Om inte annat kommer det förmodligen att bli tvärstopp för nyanställning av ungdomar i många branscher.

Miljöpartiet verkar mer än villiga att medverka i en S-ledd regering. Med dem finns det möjligheter att kompensera småföretagen för dessa kostnadsökningar. De har klart uttalat att de helt vill ta bort sjuklöneansvaret för de små företagen och inte som S bara ta bort den totalt verkningslösa andra veckan. Dessutom vill de kraftigt minska arbetsgivar- och egenavgifter för denna grupp. De ovan nämnda inkomstförstärkningarna för staten räcker mer än väl till detta. Skillnaden blir att pengarna sprids över alla branscher och gynnar alla småföretagare i stället för att vara mer eller mindre riktade branschstöd vilket har hett debatterats. Ska vi få tillväxt och fart på verksamheten i landet måste dessa pengar användas rätt och där de gör mest nytta. Småföretagen har under de senaste decennierna stått för 80 % av all nyanställning och vi vet att höga kostnader och stora risker vid nyanställning är det som håller dem tillbaka och därmed hämmar tillväxten.

För landets småföretagare är det mycket som står på spel i höstens val. Det är i nuläget svårt att sia om vilka förutsättningar för verksamheten ett eventuellt regeringsskifte kommer att ge men ovanstående scenario med rätt inflytande från MP kan det åtminstone bli acceptabelt för flertalet. Vi tror inte någon kan övertyga S om att avstå från sina aviserade avgift- och skattehöjningar men vi vill redan nu säga att om Löfven kommer till makten måste han lyssna på Bodlund när det gäller just dessa två reformer. Annars kommer ekvationen inte att gå ihop för landets små företagare.

Kontakta oss

Småföretagarnas Riksförbund
E-post: info@smaforetagarna.se
Telefon: 042-342850
Fakturafrågor/medlemstjänst: 0200-380370
E-post: faktura@smaforetagarna.eu

NYHETSBREV

Vill du ha vårt nyhetsbrev? Skriv in din mail nedan!

Rulla till toppen