Sänk arbetsgivaravgiften!

För en företagare är det normala att både titta på kostnader och intäkter för att förbättra resultatet. För rikspolitiker verkar intäkter endast kunna beräknas i form av ökade skatter, men inte effektiviseringar. Ett prydligt exempel är offentlig upphandling, vilket ska reglera inköp för skattepengar.

Offentlig upphandling blir alltmer främmande för de små företagen, vilket visar sig i att färre och färre småföretagare lämnar anbud till offentlig upphandling. Genom att det offentliga Sverige handlar från i första hand större företag (och dessutom färre) minskar konkurrensen och vi får dyrare och sämre erbjudanden till vår gemensamma sektor. Detta beror i huvudsak på att regelverket blir allt krångligare, affärsmässighet ersätts av administration och regeltolkare (jurister) och den affärsmässiga kompetensen hos de offentliga inköparna blir sämre.

 

Det offentliga Sverige upphandlar varor och tjänster för 500 miljarder kronor per år. Den beräknade transaktionskostnaden, d.v.s. administrativa omkostnader, har beräknats till 18 % av upphandlings­summan, men den stiger sannolikt i takt med de ständigt ändrade reglerna. Med ganska enkla medel skulle transaktionskostnader kunna minskas med minst 50 %, d.v.s. 45 miljarder kronor per år!

 

De rödgröna beräknar att arbetsgivareavgiften för småföretagare ska kunna sänkas med 5 %-enheter under mandatperioden till en kostnad av 6 miljarder. Det innebär 1,2 miljarder per %-enhet arbetsgivareavgift. Eftersom dagens arbetsgivareavgift är 31,42 % skulle det kosta 37,7 miljarder att helt ta bort arbetsgivareavgiften för småföretagare i Sverige. Bara genom att reformera offentlig upphandling skulle denna besparing vara i hamn med god marginal!

 

  • Sänk arbetsgivareavgifterna!
  • Finansiera det med effektivare offentlig upphandling!
  • Låt småföretagare erbjuda sina varor och tjänster till det offentliga!

 

För ytterligare information kontakta:
Leif Svensson
Förbundsordförande
E-post: leif.svensson@smaforetagarna.eu
Telefon; 042 – 34 28 50

Kontakta oss

Småföretagarnas Riksförbund
E-post: info@smaforetagarna.se
Telefon: 042-342850
Fakturafrågor/medlemstjänst: 0200-380370
E-post: faktura@smaforetagarna.eu

NYHETSBREV

Vill du ha vårt nyhetsbrev? Skriv in din mail nedan!

Scroll to Top