Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors
Search in posts
Search in pages

Sänkt bolagsskatt är inte vad småföretagarna vill ha

Småföretagarnas Riksförbund är inte överdrivet förtjust i nyheten att sänkt bolagsskatt,
med en eller annan procentenhet, ingår som en del i Alliansens höstbudget. Statens
kostnader för detta skulle kunna användas väsentligt effektivare i arbetet för bättre
företagsklimat, större aktivitet hos småföretagarna och därmed sänkt arbetslöshet.

Från i stort sett alla håll, till exempel Svenskt Näringsliv och Företagarna, ifrågasätts
Alliansens (numera eniga efter att KD anslutit sig) sänkta bolagsskatt som ett verkningsfullt
medel att få fart på den svenska ekonomin. En sådan åtgärd sägs, enligt kritikerna, framför allt
gynna de stora företagen och risken finns att ökade vinster där i stor omfattning försvinner ur
landet när de internationella bolagen tar hem sina vinster.

Ännu en gång har Sveriges övergripande ekonomiska politik, med inriktning på att försöka
stärka landets totala konkurrenskraft i förhållande till omvärlden, fått de verkligt viktiga
frågorna om det egentliga företagsklimatet att stryka på foten. Det är inte skatterna på de små
vinster som en småföretagare eventuellt kan uppvisa som gör det svårt för honom att växa och
anställa folk utan de skyhöga kostnaderna åtföljda av ett svårhanterligt regelkrångel.

En tämligen enig röst från Sveriges företagsorganisationer har länge sagt att det är för dyrt
och krångligt att driva ett företag i Sverige. Småföretagarnas Riksförbund har envist och
i olika sammanhang pekat på vad som behöver göras för att få fart på tillväxten i Sverige.
Landets flera hundra tusen småföretagare skulle kunna växa och anställa tiotusentals
människor om förutsättningarna var bättre och riskerna lägre. Nyligen släppte vi en rapport
med goda exempel från omvärlden där man visat på kraftig tillväxt med åtgärder av detta slag.
Vi är i full färd med att skärskåda ”Small Business Act” från EU som Sverige antog 2008
men inte gjort så stora ansträngningar att implementera i Sverige. Där råds medlemsländerna
att fokusera på de små företagens förhållanden och på alla upptänkliga vis underlätta deras
tillväxt.

Skulle möjligen vår finansminister och hans stab kunna titta lite nedåt och försöka köra lite
mer finlir i företagspolitiken i stället för att använda de mer svepande stora penseldragen som
inneburit jobbskatteavdrag och nu sänkning av bolagsskatten. Vi är övertygade om att det
skulle ge betydligt mer för pengarna i form av finansiell expansion och minskad arbetslöshet.

Kontakta oss

Småföretagarnas Riksförbund
E-post: info@smaforetagarna.se
Telefon: 042-342850
Fakturafrågor/medlemstjänst: 0200-380370
E-post: faktura@smaforetagarna.eu

NYHETSBREV

Vill du ha vårt nyhetsbrev? Skriv in din mail nedan!

Rulla till toppen