Sänkt krogmoms – succé eller fiasko?

Vid årsskiftet har ett år gått sedan krogmomsen sänktes med hälften. Kostnaden för reformen beräknades till 5,4 miljarder för 2012 och alliansregeringen ingav förhoppningar om sänkta priser på restaurangmat, blomstrande affärer, många nya anställningar och färre svartjobb i branschen. Hur blev det?

I början verkade det bra. Några av hamburgerkedjorna sänkte direkt priserna motsvarande momssänkningen och McDonalds gick t.ex. ut med detta i en stor reklamkampanj. En liten rundvandring hos kedjorna i dag visar att priserna återgått till tidigare nivåer eller högre och förtjänsten på sänkningen av momsen går inte ut över disk längre. Hos den största kedjan är priset för en standardmåltid för ”prisundersökaren” till och med högre än hos en annan kedja som inte sänkte priset vid momssänkningen. Kortvarig effekt men bra PR till att börja med.

Redan februari 2012 rapporterades om kraftig ökning av utannonserade restaurangjobb. Enligt Arbetsförmedlingen var de under januari 36 % fler än samma månad ett år tidigare. VD för Sveriges hotell- och restaurangföretagare menade att det stämde med de signaler de fick från sina medlemmar. Enligt Dagens Nyheter i dag (20121228) säger Visitas (besöksnäringens arbetsgivarorganisation) att lönesummorna som rapporterats till Skatteverket har ökat med en summa som motsvarar ca 6 000 jobb. Antalet kan naturligtvis inte verifieras men statistik från Arbetsförmedlingen tyder på att effekten varit positiv. Antalet lediga platser har ökat.

Helsingborgs Dagblad (HD.se) gjorde nyligen en undersökning bland 26 krogar i Helsingborg och jämförde med en motsvarande undersökning i november 2011. Då inför kommande momssänkning var tongångarna optimistiska och de flesta planerade att anställa och en del tänkte även sänka priserna för att få fart på verksamheten. Facit nu, strax före Jul, ett år senare var följande: 14 av 26 har höjt priserna sedan föregående undersökning. 7 ligger kvar på samma pris och endast 5 har sänkt och då endast marginellt. 11 av 26 har inte anställt några nya medarbetare. Från arbetsförmedlingens sida har man enligt HD inte märkt att momssänkningen har gett effekter.

Det verkar ganska tydligt att krögarna i Helsingborg har tagit chansen att få bättre lönsamhet vilket kanske i många fall var nödvändigt för överlevnad.  Andra slutsatser man nog kan dra är att priset per nyanställd i branschen blev skyhögt (bortåt 1 miljon enligt vissa bedömningar) och att krogarnas gäster inte fått någon del av kakan. Är resultatet likartat över hela landet (vilket undersökning från DN tyder på) så kan reformens effektivitet ifrågasättas men vi får väl se. Inför införandet lovade nämligen finansministern att branschen kan vänta sig en noggrann och löpande kontroll och tillsyn av Skatteverket, Konjunkturinstitutet och myndigheten Tillväxtanalys. Kontrollåtgärder brukar myndigheterna utföra till punkt och pricka.

Småföretagarnas Riksförbund har principiellt inga invändningar mot att en bransch som domineras av små företag får det bättre men frågan kan ställas om inte dessa dryga 5 miljarder som reformen kostade kunde använts effektivare till åtgärder som minskat kostnaderna för alla småföretagare. Vi har, under året som gått, propagerat hårt för borttaget sjuklöneansvar och sänkta arbetsgivaravgifter för alla mindre företag vilket med största sannolikhet gett fler jobb och bättre fart på svensk ekonomi nu när det skulle behövas som bäst.

Kontakta oss

Småföretagarnas Riksförbund
E-post: info@smaforetagarna.se
Telefon: 042-342850
Fakturafrågor/medlemstjänst: 0200-380370
E-post: faktura@smaforetagarna.eu

NYHETSBREV

Vill du ha vårt nyhetsbrev? Skriv in din mail nedan!

Scroll to Top