Senfärdiga politiker

Bluffakturorna fortsätter att svämma över hela landet men politikerna är trots det ändå villrådiga över vad som behöver göras

Förbundet har under en längre tid bevakat utvecklingen av de s.k. bluffakturorna på marknaden. Vi har skrivit artiklar om detta med olika råd till våra medlemmar om hur man ska förfara om man får en sådan. Dessa råd finns på förbundets hemsida och i ett flertal artiklar som publicerats i media. Vi kommer nu också att uppdatera vår hemsida med ytterligare råd om vad man ska göra i nästa led dvs. om man får ett betalningsföreläggande eller en stämning på halsen.

Förbundet hade förmånen att bli inbjudet till ett seminarium i frågan den 20 juni 2012. Ett seminarium som ägde rum på Rosenbads Konferenscentrum under ledning av justitieminister Beatrice Ask. På detta seminarium var förbundets förste vice ordförande Wiggo Lindgren och styrelseledamoten Siv Öberg närvarande.

Efter det att kammaråklagare Tord Josefson och några andra aktörer från pressen och näringslivet framfört sina åsikter i ämnet redogjorde Beatrice Ask för regeringens syn på saken.

Både näringsminister Annie Lööf och Beatrice Ask vill ha skärpt straff för aktörerna inom denna oseriösa bransch. Och detta samtidigt som personalen inom åklagarväsendet och polisen säger att man saknar resurser för en ökad satsning på utredning av fallen. Man saknar tydligare direktiv från politikerna till polis, åklagare och domstolar. Åklagarna efterlyser dessutom en nationell samordning mellan polis, åklagare och rättsväsendet och myndigheter.

Förbundet konstaterar då följande. Av vad som framkommit i media är polisen redan nu i kris när det uppklarningsprocenten av anmälda brott. Det förefaller därför egendomligt att man nu plötsligt skulle ha resurser att även ta hand om denna nya tilltagande brottslighet.

De småföretagare som utsätts för denna verksamhet har verkligen inte längre tid att vänta på att politikerna gör något. Regeringen borde nu därför växla spår och lyssna på alla aktörer som framfört olika förslag till lagändringar. Skärpta straff är nämligen sällan någon framkomlig väg att åstadkomma förändringar.

Förbundets förslag är att man bör göra en ändring i kreditupplysningslagen så att näringsidkare får samma regler som privatpersoner. Idag är det så att en företagare får en betalningsanmärkning redan vid ansökan om betalningsföreläggande, vilket en privatperson slipper. Företagaren får alltså en anmärkning oavsett om kravet är rätt eller fel jämfört med privatpersonen som får en anmärkning först vid utslag. Det vill säga efter det att saken prövats juridiskt.

Förbundet menar också att man vid telefonförsäljning, borde införa en ångervecka för företagare på samma villkor som för privatpersoner.

Förbundet tror alltså inte på att ett skärpt straff för bedrägerierna bakom bluffakturorna skulle vara någon lösning på problemen. Vi bedriver en intensiv upplysningsverksamhet till våra medlemmar om hur man ska förfara men detta stoppar inte aktörerna.

Det gäller nu att få stopp på denna kriminella verksamhet som omsätter miljardbelopp och där antalet polisanmälda brott år 2011 ökade med 29 procent.

Man kan verkligen bli förbluffad över hur stor denna verksamhet har blivit.

Regeringen borde istället för en straffskärpning agera för att utvärdera de olika förslag till lagändringar som organisationerna inom näringslivet föreslår.

Kontakta oss

Småföretagarnas Riksförbund
E-post: info@smaforetagarna.se
Telefon: 042-342850
Fakturafrågor/medlemstjänst: 0200-380370
E-post: faktura@smaforetagarna.eu

NYHETSBREV

Vill du ha vårt nyhetsbrev? Skriv in din mail nedan!

Scroll to Top