Sjuklöneansvar av princip

Det finns nu en total majoritet i Riksdagen för att ta bort, minska eller förändra företagens ansvar för de anställdas sjuklön. Det senaste utspelet i frågan är Alliansens promemoria från Socialdepartementet om förändring av högkostnadsskyddet.

I botten tycks ligga en kvarvarande övertygelse att de svenska företagen i princip måste ha en piska för att sköta sina åtaganden när det gäller arbetsmiljö och arbetarskydd. Statistik från försäkringskassan visar att de riktigt små företagen är ojämförligt bäst i detta avseende medan större företag och företag som är offentligt ägda är betydligt sämre.

Småföretagarnas Riksförbund är övertygat om att de små företagen är måna om att medarbetarna har det bra eftersom de är en så viktig resurs och att varje sjukfrånvaro kostar stora pengar. Trots att de får betala sjuklön även för olyckor och skador vid fritidsaktiviteter ligger sjuktalen så lågt som 1,3 % (senaste mätning). Offentligt ägda företag t.ex. har bortåt 4 gånger så höga sjuktal.

Att helt ta bort sjuklöneansvaret för de minsta företagen vore därför inte bara rimligt utan skulle dessutom stimulera dessa till anställning av fler medarbetare eftersom riskerna för ekonomiska svårigheter skulle minska drastiskt. 4 av 5 nya jobb skapas ju här.

Högkostnadsskyddet i det nuvarande systemet är i stort sett totalt outnyttjat. Småföretagen känner inte till det och dessutom är det ett praktexempel på svenskt regelkrångel. Nu föreslår Alliansen ett nytt system för att kompensera för höga sjuklönekostnader och man har där tagit hänsyn till riskfaktorer och ekonomi för de små företagen. Ett litet företag med en lönekostnad på högst 3 miljoner får själva svara för en sjuklön på maximalt 0,5 % (tidigare 2,2 % efter högkostnadsskydd) vilket är mycket lågt och kanske acceptabelt. Det vore dock betydligt enklare och inte särskilt dyrt för staten att ta bort ansvaret helt. Men om man värnar om principen att ett sjuklöneansvar skall finnas hos arbetsgivaren så gör man (!).

En stor fördel med det nya förslaget är att det automatiseras genom att uppgifter om bruttokostnad för sjuklön lämnas i den månadsvisa arbetsgivardeklarationen och för hög kostnad årligen krediteras skattekontot. Inga krångliga ansökningar och därmed får systemet full genomslagskraft. Bra!
Fortfarande är det dock så att man kan få vänta på pengarna upp till ett år vilket kan vara för sent för små företag med svag likviditet. Visserligen finns möjlighet att ansöka om förskott men med kännedom om hur det fungerat hittills kan man se en klar risk att detta inte får genomslag. Vid stor sjukfrånvaro måste den lille företagaren fokusera på att lösa problemen med bemanning och service till sina kunder och risken med att missa ansökan om förskott är stor. Återigen regelkrångel. Ta i stället helt bort sjuklöneansvaret för små företag och låt dem göra vad de är bäst på nämligen att driva och utveckla sina företag.

Kontakta oss

Småföretagarnas Riksförbund
E-post: info@smaforetagarna.se
Telefon: 042-342850
Fakturafrågor/medlemstjänst: 0200-380370
E-post: faktura@smaforetagarna.eu

NYHETSBREV

Vill du ha vårt nyhetsbrev? Skriv in din mail nedan!

Rulla till toppen