Sjuklöneansvaret och Moderaterna

En fråga som under det senaste halvåret varit het i den politiska debatten och uppmärksammats ordentligt i pressen är ett eventuellt borttagande av arbetsgivarnas ansvar för sjuklönen under de första två veckorna av en anställds sjukfrånvaro.

Partierna åsikter och hållning i frågan har varit olika men de flesta har menat att ansvaret bör minska. Vissa vill ta bort ansvaret för andra sjuklöneveckan medan andra vill slopa ansvaret för båda veckorna.

Endast moderaterna har inte direkt tagit ställning men för några dagar sedan kom beskedet via Finn Bengtsson som för M är ledamot i sjukförsäkringsutskottet och därmed kan förmodas uttala sig för partiet. I en debattartikel i Svenska Dagbladet skriver han att en ändring av sjuklöneansvaret är ogenomtänkt. Vid en finansiering av statens ökade kostnader via arbetsgivaravgiften kommer bördan av detta fördela sig annorlunda än kostnaderna. Det blir, skriver han, en förskjutning av kostnaderna från kommuner och landsting till privat sektor.

Hela Finn Bengtssons resonemang bygger på alternativet att ta bort sjuklöneansvaret för alla företag. Stora som små inklusive de inom den offentliga sektorn.  Han visar med tydlighet att detta skulle kosta staten stora pengar som måste finansieras med ökningar av arbetsgivaravgiften. Det skulle då drabba småföretagen väldigt hårt och motverka att fler jobb skapas där. Det resonemanget stämmer säkert om man som Finn Bengtsson bara ser till denna stora bild och inte förmår se och lyssna till vad Småföretagarna säger. Han stöder sig på Riksdagens utredningstjänst (RUT) som försett honom med siffrorna. Vi tvivlar inte på dem.

Samtidigt så vet alla (förmodligen även Bengtsson) att småföretagen utgör långt över 90 procent av alla företag (beror på hur man definierar begreppet småföretag) och att under de sista 20 åren har 4 av 5 nya jobb skapats där. Här finns en enorm anställningspotential om de styrande såg till verkligheten och inte drog alla företag över en kam.

Småföretagarnas Riksförbund har också siffror från RUT som säger att vårt förslag om att ta bort ansvaret för båda sjuklöneveckorna för de minsta företagen med upp till 10 anställda skulle kosta staten ca 1,4 miljarder vilket är mycket små pengar jämfört med vad det enligt Bengtsson skulle kosta att ta bort det för alla företag. Dessutom menar vi att det inte skall kompenseras genom ökade arbetsgivaravgifter utan tas inom det generösa så kallade reformutrymmet på ca 25 miljarder som Alliansens valbudget innehåller. Jämför med de 16 miljarder som tidigare spenderats på sänkning av bolagsskatten varav en tredjedel gick direkt till bankerna och resten till storföretagen.

Vi uppmanar de styrande och framför allt det parti som Finn Bengtsson företräder att lyssna på vad Sveriges småföretagare säger och visa att det finns förståelse för den problematik som vi visat på i denna fråga. Det skulle sätta fart på anställningsviljan bland de mer än en miljon små företag som finns i landet. Precis det som alla vill ska ske. De stora företagen kan kalkylera in sjuklönekostnaderna med några tiondelar av en procent i sina totala kostnader och leva med det. Dessutom tillför de stora företagen inte med särskilt många nya jobb i Sverige. För en liten företagare däremot kan ansvaret för sjuklön leda till ekonomisk katastrof.

Kontakta oss

Småföretagarnas Riksförbund
E-post: info@smaforetagarna.se
Telefon: 042-342850
Fakturafrågor/medlemstjänst: 0200-380370
E-post: faktura@smaforetagarna.eu

NYHETSBREV

Vill du ha vårt nyhetsbrev? Skriv in din mail nedan!

Rulla till toppen