Skapa fler jobb

Att likställa alla anställda och egna företagare genom att införa 1 karensdag skulle skapa förutsättningar för minst 60 000 nya anställningar! Kostnaderna är redan betalda så det är bara insikten om fördelarna som verkar saknas.

Det är djupt orättvist att vi behandlas olika i sjukförsäkringssystemet beroende på om vi anställd eller företagare. Det är även orättvist att arbetsgivare ska betala sjuklön för sina anställda under de första 14 dagarnas sjukskrivning, i synnerhet om orsaken till sjukskrivningen kommer från någon fritidssysselsättning.

 

Sjukförsäkringssystemet har under en lång följd av år varit överfinansierat – d.v.s. högre avgifter har tagits ut genom egen- och arbetsgivaravgifter än vad systemet faktiskt kostat. Eftersom det rör sig om avgifter och inte skatter så borde dessa pengar inte användas till t.ex. att finansiera det politiska systemets kostnader på 16 miljarder kronor förra året.

 

Genom att införa gemensamma regler för karens och så mycket annat som möjligt i sjukförsäkringssystemet skulle vi få bla
–   Minst 60 000 nya anställningar
–   Färre regler, vilket ger mindre byråkrati och färre onödiga konflikter
–   Ökad möjlighet för företagare att utveckla sina företag, eftersom mindre tid behövs  för att kontrollera vilka nya regler som just kommit
–   Bättre förutsättningar för att kunna skifta mellan att varaföretagare  och anställd

 

Vi kräver därför:

·         1 karensdag för alla

·         Inget arbetsgivarinträde de första 14 dagarna

 

Läs mer  – Förenkla sjukförsäkringssystemet och skapa arbeten

För ytterligare information kontakta:

Leif Svensson
Förbundsordförande
E-post: leif.svensson@smaforetagarna.eu
Telefon; 042 – 34 28 50

Kontakta oss

Småföretagarnas Riksförbund
E-post: info@smaforetagarna.se
Telefon: 042-342850
Fakturafrågor/medlemstjänst: 0200-380370
E-post: faktura@smaforetagarna.eu

NYHETSBREV

Vill du ha vårt nyhetsbrev? Skriv in din mail nedan!

Scroll to Top