Skapa förutsättningar för företagare att skapa jobb

Debatt

 
Det finns flera anledningar till att möjliggöra för företagare att våga anställa. Den absolut viktigaste är att det bidrar till att fler jobb skapas vilket i sin tur leder till en ökad god psykosocial arbetsmiljö men också att det blir fler som får chans att försörja sig på egen hand. Det vi ser är att det saknas förutsättningar för småföretagare att många gånger ens våga anställa för att riskerna är för höga. Det är tyvärr den verklighet som många småföretagare befinner sig i, som trots det strävar vidare i sina företag och arbetar långt mer än heltid. En småföretagare omfattas heller inte av de socialförsäkringar en anställd har, trots att vi också är med och betalar via skatten.

Såhär i valtider pratas det en hel del om att det ska skapas jobb. Politiker skapar inga nya jobb eller anställer en enda människa, det är företagen. Utan företag och entreprenörer så kommer inga nya jobb att skapas. Hur kommer det sig då att många företagare tvekar att utöka trots att behovet finns? Det handlar inte bara om att många har fel utbildning, utan att riskerna är större än de var förut. Risken är stor att förlora allt man som liten företagare satsat av egna medel.

Dagens regelsystem för företagare gör det både svårhanterligt och tufft att våga anställa, så även om man både skulle vilja och behöva för att kunna utveckla sin verksamhet låter man bli med anledning av att det är både svårt och kostsamt om det inte skulle fungera. Det är även dags att möjliggöra för fler att starta eget inom vårdsektorn vilket görs genom att underlätta upphandlingsregler för småföretag. Det är dags att sluta lova att skapa fler jobb, det som behövs är att underlätta för företagare att våga anställa men också möjliggöra för fler att våga starta eget, vilket i sin tur framöver ger möjlighet till fler jobb.

Vi frågar oss när det kommer en förenkling för företagare att våga anställa utan rädsla för negativa ekonomiska konsekvenser, vilket skulle generera fler jobb, en bättre psykosocial miljö och sist men inte minst en bibehållen välfärd, då fler är med och delar på de gemensamma kostnaderna. Nu har vi väntat länge nog på förutsättningar som skapar möjligheter för jobb och trygghet.
 
 
 
Siv Öberg
ledamot Småföretagarnas Riksförbund
Linda Mathiasson
ordförande Steg för steg för en bra psykosocial miljö
Gunilla Ergel
sjukgymnast och egenföretagare

 
Klicka här för att komma till artikeln.
 

Kontakta oss

Småföretagarnas Riksförbund
E-post: info@smaforetagarna.se
Telefon: 042-342850
Fakturafrågor/medlemstjänst: 0200-380370
E-post: faktura@smaforetagarna.eu

NYHETSBREV

Vill du ha vårt nyhetsbrev? Skriv in din mail nedan!

Scroll to Top