Skatteförfarandelagen som kvällslitteratur?

Åter igen visar regeringen sin brist på konsekvens och trovärdighet. Ännu en gång har regeringen glömt vad ”Small Bussiness Act for Europe” från 2008, som Sverige förbundit sig att följa, anger som viktigt för ett förbättrat företagsklimat i Europa!
 
Den senaste versionen kanske alla småföretagare borde ha på nattduksbordet för att kunna följa alla nyheter i denna labyrint.
 
En föreslagen ändring i Skatteförfarandelagen innebär att även tvätteribranschen ska drabbas av personalliggare. Innebär regeringens arbetslinje att fler ska få anställning inom Skatteverket? (Man får väl utgå från att fler byråkrater behövs för att kontrollera oss småföretagare…) Regeringens fagra tal om att nya arbeten ska skapas i småföretag klingar allt mer falskt!
 
Sedan januari 2007 har lagen om personalliggare för frisörer och restauranger varit i kraft. Både lagen och hur Skatteverkets personal hanterat den har fått mycket kritik. Många med oss menar att lagen inte fyller någon funktion alls när det gäller att minska svartarbeten i de branscherna. Enligt Riksrevisionen har reglerna om personalliggare kostat företagen 365,5 miljoner kronor under perioden 2007-2010.
 
Regeringen, med näringsminister Annie Lööv i spetsen, gick för en månad sedan ut med hur de skulle genomföra regelförenklingar för företagare. Det var visserligen ett lamt försök att försvara sig mot Riksrevisionens kritik och innehöll en hel del ”fluffiga löften”, men ändå en vilje­yttring. Nu svarar Finansministern med att föreslå att personalliggare skall gälla för fler branscher, denna gång tvätteribranschen. Ska Borg dela in alla företag i branscher och plocka in oss allt eftersom i kontrollsystemet? Tror någon att detta innebär regelförenklingar? Kan någon lita på regeringens fagra tal om att de vill underlätta för företagare i det här landet?
 
Vid ett försök till utvärdering 2009 av resultaten av införande av kassaregister och personal­liggare kom utredaren fram till att redovisade lönesummor stigit inom restaurang­branschen. Förklaringen att ”Osäkerheten i beräkningarna är dock stor” kanske berodde på att man glömde att korrelera denna ökning till att antalet restauranger och dess omsättning ökade i ungefär samma takt. Således ingen egentlig påverkan. När det gällde frisörer angavs ”Under 2008 gav beräkningarna ett så osäkert resultat att det inte gick att fastställa någon effekt.” Med detta som grund ska alltså fler regler införas!?
 
Inte nog med att man lägger till ytterligare en bransch med krav på personalliggare, i stället för att ta bort de onödiga reglerna. Man planerar att införa förändringen den 1 april 2013. Eftersom Finansdepartementet och Skatteverket inte gjort sig kända för sitt ohämmade skämtlynne, så är det nog inget aprilskämt. Som företagare ska man hela tiden och varje dag hålla reda på vilka lagar och förordningar som ändras. Kan vi inte få lite lugn och ro med regelförändringar och regelkrångel så att vi kan få utveckla våra företag i stället?

Kontakta oss

Småföretagarnas Riksförbund
E-post: info@smaforetagarna.se
Telefon: 042-342850
Fakturafrågor/medlemstjänst: 0200-380370
E-post: faktura@smaforetagarna.eu

NYHETSBREV

Vill du ha vårt nyhetsbrev? Skriv in din mail nedan!

Rulla till toppen