SKATTEVERKET TVINGAS BETALA TILLBAKA

 En bokföringsbyrå råkade av misstag blanda ihop två klienter och betalade in för mycket skatt. Nu är det klarlagt av Högsta domstolen att Skatteverket måste betala tillbaka

 Förbundet anser att avgörandet har stor betydelse för alla våra medlemmar som uttröttade och stressade, på kvällar och helger sitter med bokföring och skatteinbetalningar.

 Bakgrunden till avgörande är i korthet följande. En medarbetare på en bokföringsbyrå i Stockholm, upprättade skattedeklarationer och betalade in skatter och avgifter åt två olika klienter. Klienternas skattedeklarationer visade att A skulle betala 12 000 kronor och B 180 000 kronor. Men vid själva betalningen angav bokföringsbyrån fel OCR-nummer, båda betalningarna hamnade då av misstag på A:s skattekonto. A hade ekonomiska bekymmer och hade nyligen genomgått en företagsrekonstruktion och på skattekontot fanns gamla skatteskulder. Skatteverket behöll då pengarna och vägrade att betala tillbaka. Man ansåg att Skatteverket var i god tro och att man vid mottagande av betalningen inte kunde inse att det var en felaktig betalning.

 Bokföringsbyrån hänvisade till en civilrättslig princip som gällt sedan länge dvs. att den som av misstag utbetalt ett belopp till någon har rätt att få beloppet tillbaka. Skatteverket menade att de reglerna inte gällde här eftersom Skatteverket ansåg att det inte funnits någon anledning tro att inbetalningen gjorts till fel konto.

 Högsta domstolen som slutligen fick avgöra tvisten resonerade i korthet så här. Huvudregeln är att denna typ av betalningar är att de ska betalas tillbaka. Det finns dock undantag då mottagaren varit i god tro och hunnit förbruka pengarna, eller annars inrättat sig efter betalningen. Andra faktorer som inverkar är hur lång tid det tar innan återkravet kommer från den som betalat fel samt om någon av parterna varit oaktsam.

 Högsta domstolen bestämde i alla fall slutligen att Skatteverket måste betala tillbaka pengarna. Skatteverkets avstämning av skattekontot innebär inte att Skatteverket per automatik kan anses ha varit god tro. Dessutom har inte återbetalningsskyldigheten upphört vid avstämningstidpunkten och bokföringsbyrån påpekat misstaget kort efter avstämningen.

Förbundet anser att Högsta domstolens avgörande är en lättnad för alla medlemmar som sitter med många inbetalningskort framför sig. Hur lätt är det inte att ta fel på alla dessa bankgiro- och plusgirokonton? Och de allt fler monstruöst långa OCR-numren.

 Om man skulle råka göra fel ska man alltså kontakta Skatteverket så snart som möjligt efter det att man upptäckt felet och hänvisa till Högsta domstolens avgörande. Ett avgörande som kommer att bli prejudicerande för alla dessa felaktiga inbetalningar.

Kontakta oss

Småföretagarnas Riksförbund
E-post: info@smaforetagarna.se
Telefon: 042-342850
Fakturafrågor/medlemstjänst: 0200-380370
E-post: faktura@smaforetagarna.eu

NYHETSBREV

Vill du ha vårt nyhetsbrev? Skriv in din mail nedan!

Scroll to Top